กทม.เข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด-19

2020-03-06 10:48:23

กทม.เข้มเข้า-ออกอาคารป้องกันโควิด-19

กทม.ออกมาตรการกำหนดทางเข้า-ออกอาคาร พร้อมเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ป้องกันโควิด-19


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนและบุคลากรของกรุงเทพมหานครได้รับความปลอดภัยอย่างทั่วถึง กรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของอาคารสถานที่ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) โดยในส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) จะเปิดให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มาติดต่อราชการ เข้ามาภายในได้ 2 ประตู ได้แก่ ประตูด้านหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ลานคนเมือง และประตูด้านถนนดินสอ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยจะมีทีมจากสำนักอนามัย และสำนักแพทย์มาตั้งจุดคัดกรองโดยบุคลากรกรุงเทพมหานคร และประชาชนที่มาติดต่อราชการที่เดินทางโดยรถยนต์ ให้จอดรถยนต์ส่งที่ประตูด้านถนนดินสอ และต้องผ่านจุดคัดกรองดังกล่าวทุกคน สำหรับทางออก สามารถออกได้ทุกประตู งดใช้ทางเข้า-ออกธนาคารกรุงไทยด้านในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำหรับการทำความสะอาด จะจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดลิฟต์โดยสาร ทุกชั่วโมง ราวบันได ราวจับพยุงตัวภายในห้องน้ำ ลูกบิด อุปกรณ์มือจับต่างๆทำความสะอาดวันละ 6 รอบ ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. และทุกหน่วยงานภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครจะดำเนินการทำความสะอาดภายในสำนักงาน รวมถึงจุดต่างๆที่มีการสัมผัสเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ


ในส่วนของศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ซึ่งมีอาคารในบริเวณเดียวกันหลายอาคาร อาทิ อาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ และอาคารไอราวัตพัฒนา จะมีการตั้งจุดคัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. โดยทีมของสำนักการอนามัย สำนักการแพทย์ หากผู้ที่ประสงค์จะเข้าอาคารก่อนเวลา 06.00 น. จะต้องลงชื่อที่เค้าท์เตอร์รปภ.ก่อนเข้าภายในอาคาร และให้มารับการตรวจคัดกรองตามเวลาที่กำหนด สำหรับอาคารสำนักการโยธา ให้ใช้ทางเข้าด้านหน้าธนาคารกรุงไทย และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการโยธา อาคารสำนักการระบายน้ำ ใช้ทางเข้าด้านห้องละหมาด และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารสำนักการระบายน้ำ อาคารธานีนพรัตน์ ทางเข้าใช้ประตูด้านถนนวิภาวดีรังสิตและประตูด้านน้ำพุหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าประตูด้านลานจอดรถชั้นB อาคารไอราวัตพัฒนา ใช้ทางเข้าประตูทางเข้าชั้น B1 บริเวณลานน้ำพุ และใช้ทางออกได้ทุกทาง งดการเข้าทางด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา และประตูด้านหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ สำหรับการทำความสะอาด จะจัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในแนวทางเดียวกับอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดอาคารสถานที่/ที่ทางสาธารณะ ดังนี้ มอบหมายให้สำนักงานเขต ดำเนินการขัดล้างทำความสะอาดฟุตบาท และถนน ด้วยน้ำผสมผงซักฟอก และฉีดล้างทำความสะอาด ด้วยน้ำที่สะอาด เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอาคารสำนักงานเขตที่ให้บริการ ประชาชน บริเวณ พื้น ผนัง ราวจับ ลูกบิดประตู ด้วยน้ำผงซักฟอกทิ้งไว้ 10 นาที แล้วเช็ดทำความสะอาดซ้ำด้วยผ้าชุบน้ำที่สะอาด ทำความสะอาด ห้องน้ำอ่างล้างมือ พื้นส้วม โถส้วม ลูกบิดประตู สายชำระ หรือบริเวณที่ผู้ใช้บริการสัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำผงซักฟอก ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างทำความสะอาด หากมีเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ให้ใช้น้ำยาฟอกขาวราดทิ้งไว้ 30 นาที แล้วขัดทำความสะอาด ทำความสะอาด พื้น ผนังราวจับ บนสถานีรถไฟฟ้าในส่วนที่เขตรับผิดชอบด้วยน้ำผงซักฟอก ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วใช้ผ้าชุบน้ำที่สะอาดเช็ด โดยจะประสานรถไฟฟ้าให้ทำความสะอาดในส่วนที่รถไฟฟ้ารับผิดชอบ อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด ขึ้นกับปริมาณ คนที่มาใช้บริการ

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง