“โควิด-19”พ่นพิษ “ชุมแพ“งดรำบวงสรวงศาลหลักเมือง

2020-03-06 07:39:54

“โควิด-19”พ่นพิษ “ชุมแพ“งดรำบวงสรวงศาลหลักเมือง

“โควิด-19” พ่นพิษ เทศบาลเมืองชุมแพงดจัดกิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง


เมื่อวันที่ 6 มี.ค. นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีการแพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เป็นโรคติดต่ออันตราย พร้อมออกมาตรการแนวทางปฏิบัติมากมาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ตนจึงได้ออกคำสั่งถึงหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองชุมแพ ปฎิบัติหยุดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการชุมนุมของประชาชนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิค-19 เช่น กิจกรรมรำบวงสรวง 


สำหรับกิจกรรมรำบวงสรวง ในงานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ทางเทศบาลเมืองชุมแพได้จัดตั้งงบประมาณ จัดกิจกรรมรำบวงสรวงนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 16 มี.ค. นี้ โดยจัดให้มีนางรำกว่า 3,000 คนนุ่งห่มชุดไทย ร่วมกันฟ้อนรำ บนถนนราษฎร์บำรุงใจกลางเมือง ตลอดทั้งเส้นจนถึงศาลหลักเมืองชุมแพ ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นการบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง


ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตรายมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เทศบาลจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกฝ่ายนั้นกังวลใจกับสถานการณ์ โควิด-19 อย่างมาก จึงมีมติในเบื้องต้นงดการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ในงานกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ปีนี้อย่างเด็ดขาด รวมถึงกิจกรรมอื่นๆในลักษณะการชุมชนของประชาชนในอนาคต จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจะเข้าสู่สภาวะปกติ

Advertisement
แท็กที่เกี่ยวข้อง