”เทพไท”เสนอ “ชวน”ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินำ รธน.ปี40-ปี50 มาปรับปรุง

2020-03-06 04:00:49

”เทพไท”เสนอ “ชวน”ตั้งผู้ทรงคุณวุฒินำ รธน.ปี40-ปี50 มาปรับปรุง

”เทพไท”เสนอประธานรัฐสภาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่นำ รธน.ปี40-ปี50 มาศึกษาปรับปรุงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนเสนอทำประชามติจากประชาชนทั่วประเทศ ถ้าผ่านประชามติ ก็เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี60

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ได้เฟซบุ๊กไลฟ์จากร้านโกปี้ สาขาทุ่งสง กรณีที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้มอบให้นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ และรับฟังความเห็นของประชาชน ไปประสานงานให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ว่า ส่วนตัวในฐานะกรรมาธิการวิสามัญคนหนึ่ง เห็นว่าได้มีการเปิดกว้างให้ทุกกลุ่มแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่ผลในทางปฎิบัติจะเป็นจริงหรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกำลังเป็นห่วง เพราะการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้มีความล่าช้า มีปัญหาในการขับเคลื่อนการแก้ไขอย่างเห็นได้ชัด เหมือนการซื้อเวลา และไม่ได้หวังผลในความสำเร็จเท่าที่ควร ถ้าหากจะเชิญกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นนั้น จะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ

1.จะเชิญตัวแทนนักศึกษากลุ่มไหนเข้าร่วม เพราะการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาในขณะนี้ไม่มีองค์กรการนำที่ชัดเจน แต่ละสถาบันต่างก็เคลื่อนไหวอย่างอิสระ การมีตัวแทนเข้าร่วมจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มนักศึกษาโดยทั่วไปหรือไม่

2.ประเด็นข้อเสนอของนักศึกษาได้ตกผลึกในกลุ่มนักศึกษาโดยทั่วไปหรือไม่ เพราะยังมีการเคลื่อนไหวในข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ,ต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยมี สสร.ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่,นายกรัฐมนตรีต้องลาออกก่อน เพื่อเปิดทางให้มีรัฐบาลใหม่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฯลฯ

3.ข้อเรียกร้องของนักศึกษาจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในทันทีเป็นการเร่งด่วน แต่การทำงานของคณะกรรมธิการวิสามัญชุดนี้ มีหน้าที่แค่การศึกษาปัญหาและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนาน 

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นจริงในทางปฎิบัติ และสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงขอเสนอให้ประธานรัฐสภาในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่นำรัฐธรรมนูญ ปี40 และรัฐธรรมนูญ ปี50 มาศึกษาปรับปรุงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนเสนอทำประชามติจากประชาชนทั่วประเทศ ถ้าผ่านประชามติ ก็เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาแก้ไขตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี60 

ส่วนการนำเอารัฐธรรมนูญปี40มาเป็นต้นแบบ ก็เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ยกร่างมาจาก สสร.มีความยึดโยงกับประชาชน ส่วนรัฐธรรมนูญปี50 เป็นรัฐธรรมนูญที่ได้อุดช่องว่างหรือปรับปรุงประเด็นปัญหาของรัฐธรรมนูญปี40มาแล้ว และเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติของประชาชนฉบับแรกอีกด้วย เพราะฉนั้นจึงเห็นควรที่จะนำรัฐธรรมนูญปี40 และรัฐธรรมนูญปี50นำมาปรับปรุงแก้ไขเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน3เดือนเท่านั้น จึงเป็นการตอบโจทย์ทางการเมืองของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง