“สาธิต” มอบ อสม.ล้านคนทำหน้ากากผ้าแจกประชาชน

2020-03-05 23:35:48

“สาธิต” มอบ อสม.ล้านคนทำหน้ากากผ้าแจกประชาชน

รมช.สธ. ระดม อสม.กว่า  1 ล้านคนทั่วประเทศ ทำหน้ากากผ้าแจกประชาชน 1.3 ล้านชิ้น รับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา เตรียมยกระดับโรงพยาบาลพิมาย ช่วยลดแออัดโรงพยาบาลใหญ่

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ รพ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องการหาซื้อหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง และให้ความรู้ในการใช้หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ที่ถูกต้อง โดยประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วย แนะนำให้ใช้หน้ากากผ้า เมื่อต้องเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีผู้คนหนาแน่น หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ สำหรับบุคลากรที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจทุกโรค และผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ มีอาการไอ จาม ใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้บุคคลอื่น เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนบุคลากรการแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจรุนแรง ควรใช้ชนิด N95 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับหน้ากากอนามัยสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย บุคลากรทางแพทย์ต้องไม่ขาดหน้ากากอนามัย 

นายสาธิต กล่าวต่อว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลพิมาย ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเตรียมยกระดับโรงพยาบาลพิมายให้เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและลดความแออัดของ รพ.มหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำ จ.นครราชสีมา โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพซึ่งมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการระดับกระทรวงฯต่อไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง