คุก 1 ปี 8 เดือน “ปลอดประสพ”

2020-03-05 23:00:12

คุก 1 ปี 8 เดือน “ปลอดประสพ”

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 1 ปี 8 เดือน "ปลอดประสพ" พร้อมให้ชดใช้เงิน 1.4 ล้าน แต่งตั้งโยกย้ายทำลายระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลในระบบราชการ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลฎีกามีคำพิพากษาในคดี ที่นายวิฑูรย์ ที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 75 ปี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กรณีวันที่ 4 ก.ย. 2546 นายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งนายวิฑูรย์ ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนัก (นักวิชาการป่าไม้ 9) สำนักส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรสหกรณ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2546 จากนั้นมีการตรา พ.ร.ฎ.โอนป่ากรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลเมื่อลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 ก.ย. 2546 ซึ่งขณะนั้นโจทก์ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองการอนุญาต กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมาวันที่ 1 ต.ค. 2546 - 12 พ.ย. 2556 จำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ อันเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 1 ปี ปรับ 20,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา  2 ปี และให้ชดใช้เงิน 1.4 ล้านบาท ขณะที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก 2 ปี โดยไม่รอการลงโทษ และชดใช้ค่าเสียหายเงิน 1.4 ล้านบาท จำเลยยื่นฎีกาต่อสู้คดี ล่าสุดศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำที่ทำลายระบบคุณธรรมและธรรมาภิบาลในระบบราชการ จึงไม่ควรรอการลงโทษ ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 1.4 ล้านบาทนั้นเหมาะสมแล้ว  ให้จำคุกรวม 1 ปี 8 เดือน โดยให้ออกหมายคดีถึงที่สุดด้วย

จากนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตั นายปลอดประสพ ไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อรับโทษตามคำพิพากษา


แท็กที่เกี่ยวข้อง