“สนธิรัตน์”เล็งปลดล็อก ก.ม.ใช้เอทานอลผลิตเจลแอลกอฮอล์

2020-03-05 18:45:23

“สนธิรัตน์”เล็งปลดล็อก ก.ม.ใช้เอทานอลผลิตเจลแอลกอฮอล์

“สนธิรัตน์” ระดมหน่วยงานรัฐ-เอกชนด้านพลังงานหารือมาตรการรับมือผลกระทบโควิด-19 เล็งปลดล็อกกฎหมายใช้เอทานอลจากภาคพลังงานผลิตเจลแอลกอฮอล์ ลดภาวะขาดแคลน เตรียมแคมเปญเติมน้ำมันรับเจลแอลกอฮอล์ พร้อมหามาตรการลดค่าน้ำมัน แก๊สหุงต้ม ค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยภาคเอกชนชั้นนำระดับประเทศทั้งจากกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ค้าปลีกน้ำมัน กลุ่มบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 20 รายเพื่อระดมแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชน ซึ่งการระดมสรรพกำลังครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังบริษัททางพลังงานได้เป็นครั้งแรก

นายสนธิรัตน์  เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการที่กระทรวงพลังงานและผู้ประกอบการด้านพลังงาน จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อประชาชน มีด้วยกัน 3 มาตรการ คือ 1. หาแนวทางการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม และค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายผู้บริโภค 2. การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเอทานอลไปผลิตแอลกอฮอล์เพื่อลดภาวะการขาดแคลน 3. แลกเปลี่ยนมาตรการการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 โดยได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน เช่น การแจกแจลแอลกอฮอล์ล้างมือในสถานีบริการน้ำมันผ่านแคมเปญเติมน้ำมันรับเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการวางแผนป้องกันพนักงานเนื่องจากหลายหน่วยงานเป็นองค์การขนาดใหญ่ จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

“การหารือในวันนี้ เพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ซึ่งผมได้มอบให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้ประเทศสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง