ผลการตัดสิน "รางวัลอิศรา อมันตกุล" ประจำปี 2562

2020-03-05 23:20:53

ผลการตัดสิน "รางวัลอิศรา อมันตกุล" ประจำปี 2562

ผลการตัดสิน "รางวัลอิศรา อมันตกุล"  ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2562 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “จุมพิต” โดยนายสุพจน์ ศิลปะงาม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท

ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “มันร้อน” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และภาพ “อร่อย” โดยนายภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ “ชาร์จหนุ่มคลั่ง” โดยนายอานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ ภาพ “นอกสภา ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยมีนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าว “หยุดนักการเมือง ฮุบทรัพยากรฯ ชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัว” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2. ข่าว “คนบ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูนใหญ่ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 3. ข่าว “ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ 4.ข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2562 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว “ปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และข่าว “คนบ้านบอมชูธง ต้านเหมืองปูนใหญ่ ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท โดยมี นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง