เริ่ม 6 มี.ค.กระจายหน้ากากอนามัย 7 แสนชิ้นให้ รพ.-ผู้ป่วย

2020-03-05 16:35:37

เริ่ม 6 มี.ค.กระจายหน้ากากอนามัย 7 แสนชิ้นให้ รพ.-ผู้ป่วย

ผอ.รพ.รามาฯเผยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีหน้ากากอนามัย ระบุศูนย์บริหารจัดการเตรียมจัดส่งให้ 7 แสนชิ้นต่อวันกระจายไปยังสถานพยาบาลทั่วประเทศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย เริ่ม 6 มี.ค.

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Drama-addict ได้โพสต์ภาพเอกสารพร้อมข้อความระบุว่า ใครมีหน้ากากเหลือ พอส่งต่อให้รามาฯได้ รบกวนด้วยนะครับ ตามที่อยู่นี้ (ขอเป็นหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ และสะอาดนะ)

ทั้งนี้เอกสารที่ เพจ Drama-addict โพสต์ลงนามเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2563 โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี และประธานคณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย รพ.กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า ตามที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้ทาง รพ.ในเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถจัดหาหน้ากากอนามั (Surgical Mask) โดยบริษัทอ้างว่าต้องส่งของไปให้กรมการค้าภายใน และไม่สามารถส่งของให้ รพ.โดยตรง ทำให้ รพ.ในเครือข่ายฯ เริ่มขาดแคลนหน้ากากอนามัย บาง รพ.ในเครือข่ายฯ ได้ทำหนังสือและขอความอนุเคราะห์ไปยังอธิบดีกรมการค้าภายใน แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเลขาธิการ อย.โปรดดำเนินการให้ รพ.ในเครือข่ายสามารถมีหน้ากากอนามัยไว้ ใช้บริการผู้ป่วยตามจำนวนการใช้หน้ากากอนามัย ดังนี้ รพ.ศิริราช 100,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.จุฬาฯ 60,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.รามาธิบดี 60,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 5 หมื่นชิ้น/สัปดาห์ รพ.วชิรพยาบาล 35,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 30,000/สัปดาห์ รพ.ศรีนครินทร์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 35,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.สงขลานครินทร์ 20,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 10,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มศว.) 14,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ 25,000 ชิ้น/สัปดาห์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 14,000 ชิ้น/สัปดาห์ และ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา 3,500 ชิ้น/สัปดาห์

จากการสอบถาม รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผอ.รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ในวันนี้มีการประชุมเรื่องหน้ากากอนามัย โดยศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในจะจัดสรรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วย โดยจัดสรรให้แก่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รพ.มหาวิทยาลัย 20 แห่ง คณะทันตแพทย์ 13 แห่ง รพ.สังกัด กทม. รพ.เอกชน และสถานพยาบาลสังกัดอื่น รวม 7 แสนชิ้นต่อวันโดยเริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.เป็นต้นไป

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า โดยในส่วนของ รพ.รามาธิบดี และคณะทันตแพทย์จะดูว่าตรงไหนต้องใช้มากหรือใช้น้อยอย่างไร เท่าที่ทราบตอนนี้หน้ากากอนามัยของ รพ.รามาธิบดีเหลือสำรองนิดเดียว ในภาวะขาดแคลนก็ต้องสำรองน้อยหน่อย โดย รพ.บางแห่งเหลือสำรองไว้ใช้สัปดาห์เดียว แต่คิดว่าต่อจากนี้เมื่อได้รับการจัดสรรน่าจะดีขึ้น


ขอบคุณภาพเพจ Drama-addict

แท็กที่เกี่ยวข้อง