คพ.แจ้งสถานการณ์ PM 2.5 กลับสู่สภาวะปกติ

2020-03-05 14:15:49

คพ.แจ้งสถานการณ์ PM 2.5 กลับสู่สภาวะปกติ

คพ.แจ้ง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล กลับสู่สภาวะปกติ

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีค่าเกินมาตรฐานเป็นระยะ (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 และมีค่าลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ.2563 และในวันที่ 4 มี.ค.2563 เวลา 15.00 น. ตรวจวัดได้อยู่ในช่วง 8 - 25 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

นายประลอง กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ระบุว่า ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวแล้ว และได้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ในขณะที่ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ และจากการติดตามลักษณะอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคม พบแนวโน้มการไหลเวียนและการยกตัวของอากาศดี ซึ่งจะส่งผลให้ฝุนละอองกระจายตัวได้ดี ดังนั้นจากผลการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยา ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ คพ.จึงขอแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง​ PM2.5.ให้ทุกหน่วยงานเพื่อรับทราบสถานการณ์​และดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวการณ์ปกติเพื่อควบคุมรักษาคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้อยู่ในระดับปกติต่อไป ทั้งนี้ คพ.จะได้มีหนังสือนำเรียนหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นทางการต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง