อธิบดีกรมการจัดหางานแจงมาตรการควบคุมตัว "ผีน้อย"

2020-03-04 16:55:58

อธิบดีกรมการจัดหางานแจงมาตรการควบคุมตัว "ผีน้อย"

Advertisement

อธิบดีกรมการจัดหางานเผยมาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ กลุ่มที่เดินทางจาก "เมืองแทกู-คย็องซังเหนือ" ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของ สธ. แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด 14 วัน  ส่วนกลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่นในเกาหลีใต้ จะใช้มาตรการเดียวกัน หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคท้องถิ่น 14 วัน

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า สำหรับมาตรการรองรับแรงงานไทยในเกาหลีใต้ ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เดินทางจากเมืองแทกูและคย็องซังเหนือ ให้เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข แต่หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จะจัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคที่รัฐกำหนด 14 วัน 2.กลุ่มที่เดินทางจากเมืองอื่นๆในเกาหลีใต้ มีมาตรการคือ เฝ้าระวังอาการที่เกาหลีใต้ 14 วัน คัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคที่ท่าอากาศยาน หากตรวจพบว่ามีไข้ จะส่งตัวตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข หากตรวจแล้วไม่มีไข้ จัดรถส่งตัวไปสถานที่ควบคุมโรคท้องถิ่น 14 วัน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางาน มีจำนวนแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ณ วันที่ 31 ม.ค. 2563 จำนวน 22,257 คน สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในสาธารณรัฐเกาหลีจากข้อมูล KCDC ณ วันที่ 4 มี.ค. 2563 มีจำนวน 5,328 คน ซึ่งยังไม่พบว่ามีแรงงานไทยเป็นผู้ติดเชื้อ อย่างไรก็ดี มีแรงงานไทยที่รายงานตัวกลับประเทศ กับทาง ตม.เกาหลี ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2562 ถึง 1 มี.ค. 2563 จำนวน 4,727 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ก่อนที่สาธารณรัฐเกาหลีจะมีการประกาศสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยปัจจุบันมีผู้รายงานตัว ที่อยู่ระหว่างรอ ตม. พิจารณาประวัติและรอเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 1,181 คน 

ทั้งนี้ จากข้อมูลเฟซบุ๊ก ชุมชนคนไทยในเกาหลีใต้ ThaikukKR สำรวจความเห็นคนไทยในเกาหลีเรื่องการเดินทางกลับประเทศไทยช่วงไวรัสระบาด พบว่า ร้อยละ 77 ไม่กลับ ขณะที่มีเพียงร้อยละ 23 ต้องการกลับประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง