“วัฒนา”กังวลโควิด-19 ยกเลิกเวทีรับฟังแก้ รธน.

2020-03-04 14:50:51

“วัฒนา”กังวลโควิด-19 ยกเลิกเวทีรับฟังแก้ รธน.

“วัฒนา”เผยยกเลิกเวทีรับฟังความเห็นของ กมธ.แก้ รธน. หลังโควิด-19 ระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่รัฐสภา นายวัฒนา เมืองสุข ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า อนุกรรมาธิการฯ จะยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่วางกำหนดการไว้ว่า จะจัดในพื้นที่ 4 จังหวัดทั่วภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มเวทีแรกในวันที่ 7 มี.ค.ที่จ.พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากกังวลต่อการระบาดของโควิค-19 อีกทั้งการใช้สถานที่ในต่างจังหวัดนั้นอาจมีปัญหาต่อการคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมงาน อย่างไรก็ตาม อนุกรรมาธิการฯ มีแนวคิดที่จะย้ายเวทีจัดรับฟังความเห็นเป็นที่รัฐสภาแทน แต่ต้องขอประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของสภาฯ ก่อน เพื่อตรวจสอบห้องประชุมที่สามารถใช้งานได้ รวมถึงประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เข้าคัดกรองและตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าร่วมงานด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 5 มี.ค. กรรมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ จะคุยกันอีกครั้งเพื่อหาข้อสรุปว่า จะจัดเวทีในช่วงวันใด

แท็กที่เกี่ยวข้อง