“องอาจ”แนะเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริต จัดการนักการเมืองกังฉิน

2017-09-03 15:45:09

“องอาจ”แนะเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริต จัดการนักการเมืองกังฉิน

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เสนอให้มีกลไกแก้ปัญหาข้าราชการทำผิดร่วมทุจริตกับนักการเมืองแบบเด็ดขาดและทรงประสิทธิภาพ


เมื่อวันที่ 3 ก.ย. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวด้วยการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาผู้ร่วมทุจริตให้จำคุกคนละหลายสิบปีว่า จากคำพิพากษาของศาลจะเห็นได้ชัดว่าการทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี มีนักการเมือง ข้าราชการ และพ่อค้านักธุรกิจ ร่วมมือกันแบบครบวงจรในลักษณะ “ห่วงโซ่ทุจริต” ที่มีนักการเมืองเริ่มต้นคิดนโยบาย แล้ววางแผนทุจริตร่วมกับ พ่อค้านักธุรกิจพร้อมกับสั่งการให้ข้าราชการที่อยากได้ใคร่ดีด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และหวังอามิสสินจ้าง ทรัพย์สินเงินทอง จากการทุจริตให้ใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตขึ้น

จะเห็นได้ว่าขบวนการใน “ห่วงโซ่ทุจริต” มีข้าราชการเป็นมือไม้สำคัญที่ทำให้เกิดการทุจริตแบบครบวงจรได้สำเร็จ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าราชการต้องทำสิ่งผิดตามคำสั่งที่ไม่ชอบของนักการเมืองหน่วยงานราชการ และองค์กรของรัฐควรมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ที่พบเห็น หรือ รับรู้การทุจริตของนักการเมือง และข้าราชการในหน่วยงาน มีช่องทางที่จะแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อจัดการกับนักการเมือง และข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ ที่สมรู้ร่วมคิดกันทุจริตได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากข้อเสนอดังกล่าวแล้วขอให้องค์กร และหน่วยงานที่ทำงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ควรร่วมมือกันแสวงหากลไกมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องทำในสิ่งผิดร่วมมือทุจริตตามคำสั่งของนักการเมืองอีกต่อไป