“จุรินทร์”เร่งผลิต กระจายหน้ากากอนามัยคุมราคา 2.50 บาท

2020-03-03 23:45:43

“จุรินทร์”เร่งผลิต กระจายหน้ากากอนามัยคุมราคา 2.50 บาท

“จุรินทร์”เร่งผลิต กระจายหน้ากากอนามัย ตั้งใจคุมราคา 2.50 บาท ต้นทุนส่วนเกินของโรงงาน ครม.จะช่วยจัดเงินงบประมาณไปช่วยสนับสนุน เพื่อให้ยังคงขายในราคาควบคุมต่อไปได้

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า  ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องของหน้ากากอนามัย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 หน้ากากอนามัยที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมและ ส่วนที่ 2 หน้ากากอนามัยทางเลือก โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทยส่งให้หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นผู้ดำเนินการและแจกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยใช้งบประมาณ 225 ล้านบาท จำนวนทั้งหมด 50 ล้านชิ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าสามารถใช้ทดแทนป้องกันโควิด-19 ได้

ส่วนหน้ากากที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมสถานการณ์ในขณะนี้โรงงานที่ผลิตทั่วทั้งประเทศมีทั้งหมด 11 โรงงานเมื่อวานผมตรวจสอบทีละโรงงานด้วยตัวเองแล้ว ปรากฏว่ารวมกำลังการผลิตแล้วได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 ผลิตได้ประมาณ 30 ล้านชิ้นต่อเดือน ประมาณวันละ 1 ล้านชิ้นใช้สำหรับในประเทศได้ในสถานการณ์ทั่วไป และเหลือส่งออกด้วยแต่สถานการณ์ ขณะนี้พยายามเร่งรัดและเพิ่มขึ้นได้เป็น 36 ล้านชิ้นต่อเดือน จะตกวันละประมาณ 1,200,000 ชิ้นและประชาชนต้องการเยอะ

ได้พยายามที่จะหาลู่ทางช่วยให้โรงงานผลิตสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มวันผลิตให้ได้ โดยไม่ต้องหยุดวันอาทิตย์ก็จะเพิ่มเป็น 38 ล้านชิ้นต่อเดือน ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 ชิ้นต่อวัน ในเรื่องของการผลิตนั้นต้องใช้วัตถุดิบเรานำเข้าวัตถุดิบจากจีน ซึ่งจีนเกือบจะไม่สามารถนำเข้าได้แล้ว เหลือประเทศไต้หวันกับอินโดนีเซียซึ่งต้นทุนสูงขึ้นมาก และยังขอให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลกช่วยหาแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศให้ได้และจะช่วยให้โรงงานผลิตได้รับเงินหมุนเวียนเพื่อให้มีเงินไปหมุนต่อสามารถผลิตได้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามจำนวนหน้ากาก 1 ล้านกว่าชิ้นต่อวัน ถ้าคนไทยต้องการคนละชิ้นต่อวัน คนไทยมีทั้งหมด 60,000,000 คนก็จะตึง จึงเร่งการผลิตและเร่งในเรื่องการบริหารกระจายหน้ากากให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยที่ผ่านมาการจัดสรรหน้ากากทั้งหมดทำร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด โดยเฉพาะองค์การอาหารและยาและองค์การเภสัช ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในการทำงานร่วมกับกรมการค้าภายใน และจะทำต่อไปส่วนการบริหารการจัดสรรเริ่มจาก จัดสรรให้กับกระทรวงสาธารณสุขรับไปจัดสรรให้โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ส่วนที่เหลือให้กระจายไปยังผู้จำหน่ายทั่วประเทศให้มากที่สุด รวมทั้งสมาคมร้านขายยา สายการบินต่างๆ ประชาชนทั่วไปเป็นต้น สำหรับการเพิ่มลู่ทางการกระจายนอกจากทางร้านเหล่านี้แล้ววันพฤหัสที่ถึงนี้กรมการค้าภายในจะจัดรถโมบายกระจายไปทั่วประเทศทั้งกรุงเทพและปริมณฑลประมาณ 20 คัน และจังหวัดต่างๆจังหวัดละ 1-4 คันแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้กระจายออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากผ่านร้านสะดวกซื้อและร้านธงฟ้าและการกระจายผ่านร้านค้าส่งทั่วไปนี่คือมาตรฐานที่บริการโดยกำหนดราคาควบคุม

ในเรื่องการผลิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้คุยกับโรงงานผลิตทั้ง 11 โรงแล้วว่ากระทรวงพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายจะไปประจำอยู่ที่โรงงานโรงละสองคนเป็นยังต่ำเพื่อกำกับดูแลการผลิตและตัวเลขการผลิตรวมทั้งตัวเลขของการกระจายที่ต้องรายงานมายังศูนย์กระจายหน้ากากอนามัย ซึ่งมีกรมการค้าภายในกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันทุกวันและทั้งสองกระทรวงจะช่วยกันในการตัดสินใจที่จะกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงที่สุด

สำหรับราคาต้องกำหนดราคาปัจจุบันที่เป็นราคาควบคุมคือ 2.50 บาทแต่สำหรับโรงงานผลิตต้นทุนเริ่มสูงขึ้นจากวัตถุดิบที่แพงขึ้นแต่รัฐบาลยังตั้งใจที่จะคุมราคาให้อยู่ที่ 2.50 บาท ต้นทุนส่วนเกินของโรงงานคณะรัฐมนตรีจะช่วยจัดเงินงบประมาณก้อนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน เพื่อให้ยังคงขายในราคาควบคุมต่อไปได้ส่วนผู้ที่กระทำผิดกฏหมาย เช่น ขายเกินราคาและไม่ปิดป้ายแสดงราคาจะดำเนินการตามกฏหมายซึ่งดำเนินคดีไปแล้ว 51 คดี วันนี้ก็ดำเนินคดีเพิ่มอีก 9 คดีรวมแล้วเป็น 60 คดีส่วนใหญ่เป็นคดีขายเกินราคาแพงเกินสมควร และจะส่งฟ้องต่อไป โทษคือจำคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

ส่วนในเรื่องของการค้าออนไลน์ ทุกโรงงานได้แจ้งข้อมูลมาว่าอาจจะมีมิจฉาชีพอยู่ในนั้นด้วยในการประกาศขายจำนวนหลายหมื่นและให้ส่งเงินไปก่อน สุดท้ายกลายเป็นการหลอกลวง ต้องระมัดระวังสำหรับผู้ที่ขายจริงและขายแพงเกินสมควรได้สั่งการไปแล้วว่าให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและติดตามและดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมาโดยคดีไปได้แล้ว 5 รายประเด็นปัญหาคือการตรวจสอบย้อนหลังไปว่าใครเป็นคนโพสต์ใครเป็นคนขายตัวจริง นอกจากไม่มีตัวตนแต่ส่งเงินไปอย่างเดียวกระทรวงได้ประสานงานไปที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะทำงานร่วมกันและสั่งการว่าสำหรับเจ้าของแพลตฟอร์มถ้ายังปล่อยให้มีการดำเนินการในลักษณะที่ผิดกฎหมายก็จะแจ้งความดำเนินคดีด้วยเช่นกัน

ส่วนการส่งออกขอเรียนว่าจะไม่อยากให้ส่งออกเพราะต้องพอใช้ในประเทศเสียก่อนเมื่อสถานการณ์คลี่คลายเหลือใช้แล้วจึงจะอนุญาตให้ส่งออกได้แต่ขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้ส่งออกใครที่บอกว่ามีการอนุญาตให้ส่งออกนั้นไม่จริง และไม่มีนโยบายให้ส่งออกยกเว้นประเภทที่ผลิตขึ้นมาเพื่อขายต่างประเทศที่ประเทศไทยไม่ใช้และไม่จำเป็นต้องใช้ให้ขายได้ตามปกติ หลายฝ่ายได้เข้ามาช่วยกันจัดการกับผู้ที่เข้าข่ายทำผิดกฏหมายและเข้าไปดำเนินคดี

ก่อนหน้านี้ได้บริหารร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุข องค์การอาหารและยากับกรมการค้าภายในตั้งแต่ต้น ว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการรับการจัดสรรไปร้อยละ 30 ซึ่งหมายความว่าถ้าผลิตได้ 30 ล้านชิ้นต่อเดือน ต้องส่งให้กระทรวงสาธารณสุข 10 ล้านชิ้นคือประมาณร้อยละ 30 วันละ 335,000 ชิ้นปรากฏว่าวันสองวันที่ผ่านมาโรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้รับการจัดสรรขาดแคลนที่จะนำไปใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. คุยชัดเจนแล้วว่าขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้แทนเป็นศูนย์ในการกระจายกลับโรงพยาบาลทุกประเภททั้งโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย และที่เป็นสถานพยาบาลจะได้ง่ายต่อการบริหารจัดการส่วนจำนวนเท่าไหร่ให้ทาง อย.กับกรมการค้าภายในไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ตัวเลขที่มีความชัดเจนจะได้บริหารได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ผลิตจะมีมาตรการช่วยเหลือเป็นลดหย่อนภาษีนำเข้าเครื่องจักรในการผลิตและวันนี้ครม.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเพื่อช่วยกันต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง