เปิดแล้ว “Siriraj Fitness Center” รองรับคนรักสุขภาพ

2020-03-03 12:32:56

เปิดแล้ว “Siriraj Fitness Center” รองรับคนรักสุขภาพ

ศิริราชเปิด “Siriraj Fitness Center” รองรับประชาชนผู้รักสุขภาพ มีผู้ฝึกสอนให้คำแนะนำการออกกำลังกาย ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมีผู้ฝึกส่วนบุคคลบริการแก่สมาชิก

เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center)” ที่ได้มาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง ณ อาคารหอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ ชั้น 11 รพ.ศิริราช


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพของบุคลากร นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ อันจะทำให้เกิดการกระตุ้น ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ มีการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้มีการออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งได้ปรับปรุง “ศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center)” ให้มีสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้ฝึกสอนดูแลให้คำแนะนำการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนมีผู้ฝึกส่วนบุคล (Personal Trainer) บริการแก่สมาชิก นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้รักสุขภาพทั่วไปได้มาใช้บริการออกกำลังกาย เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

สำหรับพิธีเปิด “Siriraj Fitness Center” ในวันนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเยี่ยมชม และทดลองใช้อุปกรณ์ในโซนออกกำลังกาย ชมการสอนและร่วมกิจกรรมคลาส Power Circuit เป็นการฝึกที่แบ่งเป็นสถานีการฝึกต่าง ๆ ทั้งระบบกล้ามเนื้อ และระบบหัวใจไหลเวียนเลือด เพื่อช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงไปพร้อมกับมี ระบบเผาผลาญที่ดีช่วยให้มีรุปร่างที่ดีสมสัดส่วน อีกทั้งมีการมอบรางวัลผู้พิชิต SKY WALK CHALLENGE ก้าวนี้....เพื่อคุณ Healthy staff และ SI Health survey จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้รักสุขภาพสมัครเป็นสมาชิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Siriraj Fitness Center) โทร. 0 2419 9668-9

แท็กที่เกี่ยวข้อง