"หม่อมเต่า"สั่งดูแลแรงงานแห่กลับไทยหนี"โควิด-19"

2020-03-03 12:20:19

"หม่อมเต่า"สั่งดูแลแรงงานแห่กลับไทยหนี"โควิด-19"

"หม่อมเต่า"ห่วงแรงงานไทยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ "โควิด-19"  มอบกรมการจัดหางานตรวจสอบสิทธิประโยชน์ หากไปอย่างถูกต้องและเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ได้รับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยาคนละจำนวน 15,000 บาทส่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ของ สนร.เกาหลี ประสานนายจ้าง ตรวจสอบค่าจ้างค้างจ่าย รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากประเทศต้นทาง

เมืื่อวันที่ 3 มี.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวว่า ห่วงใยแรงงานไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไต้หวัน ซึ่งเป็นประเทศที่กรมการจัดหางาน ได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด ประกอบกับจากกรณีที่แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีได้มารายงานตัวที่ ตม. เกาหลีเป็นจำนวนมาก เพื่อรอเดินทางกลับประเทศไทยนั้น จึงจัดเตรียมมาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลี โดยขอให้เฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอจาม น้ำมูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วและมอบกรมการจัดหางาน ดูแล ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของแรงงานทุกคนว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศหรือไม่ หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับเงินค่าช่วยเหลือเยียวยาคนละจำนวน 15,000 บาท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า จะต้องเป็นประเทศที่ได้ประกาศเป็นโรคระบาดแล้ว และได้ส่งอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ของ สนร.เกาหลี ประสานนายจ้าง เพื่อตรวจสอบค่าจ้างของลูกจ้างแต่ละคนว่ามีค่าจ้างค้างจ่ายหรือไม่ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากประเทศต้นทาง เพื่อจะให้การช่วยเหลือเยียวยาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

“เมื่อแรงงานไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ทุกคนจะได้รับการตรวจคัดกรองที่ด่านคัดกรอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ตามมาตรฐานเดียวกันของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจากข้อมูล ณ เดือน ม.ค. 2563 พบว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศเกาหลี จำนวน 22,257 คน อย่างไรก็ดี สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีแล้ว กรมการจัดหางานได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ จำนวน 81,562 อัตรา เพื่อให้แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะสำรวจความต้องการและดำเนินการให้แรงงานกลับไปทำงานใหม่ตามความประสงค์อีกครั้ง ” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้าน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติม ว่ากระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางไปทำงานและชะลอการนำแรงงานไทยไปทำงานในงานอุตสาหกรรมออกไประยะหนึ่งก่อน แต่หากจะต้องเดินทางไปทำงาน ห้ามรับประทานยาลดไข้ ยาแก้หวัดหรือยาชนิดอื่นก่อนเดินทาง อย่างไรก็ดี แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเขตการปกครองที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขอให้เฝ้าระวังตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอจาม น้ำมูก เจ็บคอ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง