NHK ยัน แผ่นดินไหวโสมแดง ผลทดลองนิวเคลียร์ลูกที่ 6

2017-09-03 13:30:07

NHK ยัน แผ่นดินไหวโสมแดง ผลทดลองนิวเคลียร์ลูกที่ 6

Advertisement

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. NHK อ้างประกาศของทางการญี่ปุ่น ยืนยันการทดลองนิวเคลียร์ลูกที่ 6 ในรอบกว่า 10 ปีของรัฐบาลเปียงยาง โดยทางการของจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐ สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวในเกาหลีเหนือได้เมื่อช่วงเช้า ซึ่งจีนกล่าวถึงสาเหตุแผ่นดินไหวว่า มาจากการระเบิด


ภาพ Ed JONES / AFP

เช่นเดียวกับเกาหลีใต้ที่ระบุว่า เป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ แรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นในเขตคิลจู ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งมักใช้เป็นสถานที่ทดลองยิงนิวเคลียร์และขีปนาวุธ ก่อนหน้านี้ เกาหลีเหนือทดลองยิงนิวเคลียร์มาแล้ว 5 ครั้ง คือในปี 2549, 2552, 2556 และทดลอง 2 ครั้งในปี 2559