กฟน.แนะ ปชช.ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช่วงเกิดพายุฤดูร้อน

2020-03-02 15:25:57

กฟน.แนะ ปชช.ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช่วงเกิดพายุฤดูร้อน

กฟน.ห่วงใยประชาชนได้รับอันตรายจากพายุฤดูร้อน  แนะเตรียมพร้อมป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศโดยระบุว่าประเทศไทยได้เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน และตามประกาศที่ 3/2563 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563 แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 3 – 5 มี.ค.2563 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น โดยระบุว่า กทม.และปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในวันที่ 5 มี.ค.2563 นั้น

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ผาสุก สัมปุณณะโชติ ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณา จะต้องต้องติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัย หากป้ายอยู่ในแนวสายไฟฟ้าแรงสูงต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระยะที่ปลอดภัยของป้ายกับสายไฟฟ้ามากขึ้นเพราะอาจทำให้กระทบระบบไฟฟ้าทำให้ไฟฟ้าดับได้ และขอให้อยู่ห่างจากป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งก่อสร้างที่ ไม่แข็งแรงใกล้แนวสายไฟฟ้า เพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นจากลมกระโชกแรงและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้ม หรือสายไฟฟ้าขาด เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากชำรุดเร่งซ่อมแซมแก้ไข และสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเอง ให้กิ่งไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ระสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับ รวมไปถึงอาจจะทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้ พร้อมทั้งควรติดตามข่าวสาร สถานการณ์อย่างใกล้ชิด สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้านั้น MEA ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนของทุกปีเนื่องจากมักจะเกิดพายุฝนลมแรง จึงได้ระดมกำลังพนักงานทุก MEA เขต เร่งลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบจำหน่าย ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการลัดวงจรในระบบจำหน่าย ตลอดจนมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองในสถานที่สำคัญ และ MEA จัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA Line@ : @meathailand Twitter : @mea_news หรือ แจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟรี คลิก http://onelink.to/measmartlife

แท็กที่เกี่ยวข้อง