ไทย-จีนพร้อมร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

2020-03-02 11:15:40

ไทย-จีนพร้อมร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ไทย-จีน พร้อมร่วมมือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตลอดจนการนำยาต้านไวรัสมาใช้รักษาผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข สรุปสาระสำคัญดังนี้  รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้พบอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ พร้อมกล่าวถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ในไทย โดยรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจีน และไทยพร้อมให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางการจีน  อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนฯ ยินดีที่ได้พบรองนายกรัฐมนตรี โดยทางการจีนพร้อมให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือกับทางการไทย ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในจีนดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งรัฐบาลจีนได้ติดตามเฝ้าระวังและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะสนับสนุน และให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างเต็มที่ ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตลอดจนการนำยาต้านไวรัสโรคโควิด-19 มาใช้รักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดน้อยลง

แท็กที่เกี่ยวข้อง