“หมอธีระวัฒน์” ชี้อาการหลักโควิด-19 “ไข้- ไอ-ปวดกล้ามเนื้อ”

2020-03-02 10:25:46

“หมอธีระวัฒน์” ชี้อาการหลักโควิด-19 “ไข้- ไอ-ปวดกล้ามเนื้อ”

“หมอธีระวัฒน์” แปลข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 อาการส่วนใหญ่ “ไข้- ไอ-ปวดกล้ามเนื้อ” 1 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีอาการใด ๆ ไม่มีไข้หรืออ่อนเพลีย แต่ผลการตรวจพีซีอาร์ยืนยั

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ระบุว่า แปลเรียบเรียง โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 2/3/63 การพิเคราะห์ลักษณะอาการของผู้ป่วย Covid19 ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 50,466 ราย (meta-analysis) วารสาร ORCID iD. ข้อมูลถึง ก.พ. 2020 ไข้พบได้ 89.1 เปอร์เซ็นต์ ไอ 72.2 เปอร์เซ็นต์ปวดกล้ามเนื้ออ่อนเพลีย 42.5 เปอร์เซ็นต์ ARDS หรือ ภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันมีการรั่วของของเหลวจากเส้นเลือดเข้าสู่ถุงลม มีถุงลมปอดผิดปกติ 14.8 เปอร์เซ็นต์ CT คอมพิวเตอร์ของปอดผิดปกติ 96.6เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยอาการรุนแรง 18.1 เปอร์เซ็นต์ อัตราตาย case fatality 4.3 เปอร์เซ็นต์

JAMA ก.พ. 24,2020 รวมข้อมูลจากผู้ป่วย 72,314 รายจาก Chinese CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน) จนกระทั่งถึงวันที่ 11 ก.พ. 44,672 รายยืนยันจากการตรวจพีซีอาร์ (62 เปอร์เซ็นต์) 16,186 ราย (22 เปอร์เซ็นต์ ) น่าจะเป็นโดยที่ไม่ได้ทำแล็บยืนยันเนื่องจาก ตรวจไม่ทันไม่ใช่ลักษณะของอาการและการสัมผัส 10,567 ราย (15 เปอร์เซ็นต์) วินิจฉัยจากลักษณะทางคลินิก (ใน Hubei) โดยอาศัยอาการลักษณะการสัมผัส และความผิดปกติของปอดจากซีทีคอมพิวเตอร์ 889 ราย (1เปอร์เซ็นต์) ไม่มีอาการใดๆ ไม่มีไข้หรืออ่อนเพลีย แต่ผลการตรวจพีซีอาร์ยืนยัน

ขอบคุณเพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" 

แท็กที่เกี่ยวข้อง