"นิวเดลี" แชมป์อีกปีเมืองหลวงมลพิษโลก

2020-03-02 06:05:57

"นิวเดลี" แชมป์อีกปีเมืองหลวงมลพิษโลก

กรุงนิวเดลี เมืองหลวงของอินเดีย ยังคงเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษทางอากาศ สูงที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ในปี พ.ศ. 2562 จากรายงานผลการศึกษาวิจัย คุณภาพอากาศเมืองต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัท ไอคิว แอร์วิช่วล (IQ AirVisual) แห่งสวิตเซอร์แลนด์ และอินเดียยังเป็นบ้านของ 21 ใน 30 เมือง ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกด้วย

การวิจัยของ ไอคิว แอร์วิช่วล มุ่งเน้นที่ปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ พีเอ็ม2.5 ในพื้นที่ใจกลางเมือง ของเมืองต่างๆ ทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2562 ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นรายปีของพีเอ็ม2.5 ในอากาศ 1 คิวบอกเมตรของกรุงนิวเดลี อยู่ที่ 98.6 มากกว่ากรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน กว่า 2 เท่า โดยค่าเฉลี่ยของปักกิ่งอยู่ที่ 42.1 อยู่อันดับ 9 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูงสุดของโลก

Advertisement
อากาศเป็นพิษของนิวเดลี เมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 20 ล้านคน เกิดจากการปล่อยไอเสียจากรถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่นจากสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งควันจากการเผาขยะและเศษพืชผลทางการเกษตร ในท้องทุ่งแถบชานเมือง

พีเอ็ม2.5 แพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่อวัยวะอื่นๆ ในร่างกายมนุษย์ และเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรงถึงชีวิตหลายโรค เช่น มะเร็ง โรคหัวใจ และอื่นๆ

Advertisement
ผลการวิจัยพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา ประชาชนในกรุงนิวเดลีสามารถหายใจ สูดอากาศที่ดี "พอประมาณ" จนถึง "น่าพึงพอใจ" เพียงแค่ 4 วัน ในเดือน พ.ย. และ ธ.ค. เมื่อระดับมลพิษขึ้นสู่จุดสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ผลวิจัยพบว่า ปี 2562 อินเดียมีระดับพีเอ็ม2.5 "ดีขึ้นในวงกว้าง" เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยปัจจัยหลักเกิดจากสภาวะเกื้อหนุนทางด้านอุตุนิยมวิทยา ความพยายามแก้ไขปัญหาของรัฐบาล.