“หมอธีระวัฒน์” แจงคนสงสัยบทบาทโพสต์เคสผู้เสียชีวิตโควิด-19

2020-03-01 22:30:55

“หมอธีระวัฒน์” แจงคนสงสัยบทบาทโพสต์เคสผู้เสียชีวิตโควิด-19

“ศ.นพ.ธีระวัฒน์”ตอบผู้ที่สงสัยบทบาทกรณีโพสต์เคสผู้เสียชีวิตพนักงานขายชายวัย 35 ปี ลั่นอยู่ในกรรมการพิจารณาผู้ป่วยรายต่างๆรวมทั้งรายนี้ตั้งแต่ต้น ถ้าไม่รู้รายละเอียดจะไม่สามารถพูดอะไรได้ 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ระบุว่าเรียนผู้ที่สงสัยในบทบาทของหมอโดยเขียนว่า “ในฐานะอายุรแพทย์ในรพ.นะครับ เวลามีการตายที่มีข้อสงสัยก็จะทำ mortality conference ซึ่งจะต้องเสนอข้อมูลอย่างละเอียดทั้งประวัติ ตรวจร่างกาย ผล investigationต่างๆ กรณีนี้เป็นแค่ข้อมูลแถลง และการวิจารณ์โดยแพทย์ที่ไม่ได้ดูผู้ป่วยโดยตรงผมว่าไม่ค่อยมีน้ำหนักครับ อยากรู้จริงต้องไปนั่ง discuss กันละเอียดครับ”

ตอบดังนี้ “หมออยู่ในกรรมการที่พิจารณาผู้ป่วยรายต่างๆรวมทั้งรายนี้ตั้งแต่ต้น เป็นผู้เสนอให้มีการใช้ยาที่ควรใช้และไม่ควรใช้ และเป็นการผลักดันร่วมกับ คุณหมอธนรักษ์ รองอธิบดีกรม คร. และคุณหมอวิสิษฐ์ ผู้ทรง รพ.บำราศนราดูรตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2563 เพื่อที่จะได้ยา ที่ประเทศไทยกำลังกว้านหาอยู่ขณะนี้ และกว่าที่จะได้รับยาก็คือวันที่ 15 ก.พ. จากประเทศญี่ปุ่น ใช้ร่วมกับยาอีก 2 ตัว ซึ่งไม่กล่าวในที่นี้ ได้รับทราบอาการและขั้นตอนรวมทั้งห้องปฏิบัติการของเราที่กาชาด รพ.จุฬาฯได้ทำการตรวจปริมาณของไวรัสอยู่ตลอด ได้ทำการติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศจีนเรื่องการใช้น้ำเหลืองจากผู้ที่หายแล้ว และที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องปริมาณความแรงของน้ำเหลืองที่ควรจะต้องใช้แล้วได้ผล ได้ทำการประสานกับอาจารย์แพทย์เวชปฏิบัติวิกฤตของโรงพยาบาลต่างๆผ่านทางท่าน อ.ฉันชาย จุฬาฯ เพื่อมาช่วยดูผู้ป่วยรายนี้ และ ECMO ขั้นตอนของการดำเนินโรคหลังจากที่ได้ให้ยาพบว่ามีการตอบสนองต่อการใช้ยาอย่างดีมาก แต่เนื้อปอดมีความเสียหายและมีผลต่ออวัยวะต่างๆในเวลาอีก 15 วันต่อมาจนเสียชีวิต”

เรียนให้ทราบว่าถ้าไม่รู้รายละเอียดผู้ป่วยรายนี้ตั้งแต่ต้น ตลอดจนรายทางของอาการและการรักษา และปรึกษากันตลอด และไม่ได้เรียนรู้จากทางประเทศจีนโดยตรง และจากที่ผู้เชี่ยวชาญ ประเทศจีนสรุปวารสารจีนซึ่งต่อมาตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จะไม่สามารถพูดอะไรได้ครับ ไม่ทราบว่า มี”น้ำหนัก” พอที่จะรับได้หรือไม่ครับ? ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา MD FACP

แท็กที่เกี่ยวข้อง