“เทพไท”เรียกร้องรัฐบาลตระหนักข้อเรียกร้อง นศ.

2020-03-01 22:15:31

“เทพไท”เรียกร้องรัฐบาลตระหนักข้อเรียกร้อง นศ.

“เทพไท”เรียกร้องให้รัฐบาลตระหนักถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ หามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง จนบ้านเมืองต้องเจอทางตัน

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เฟซบุ๊กไลฟ์จากศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ กรณีการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆว่า ในฐานะที่เคยเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อน เห็นว่าเป็นสิทธิการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาที่เป็นกลุ่มพลังบริสุทธิ์ ต้องการที่จะแสดงออกทางการเมืองต่อรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลจะต้องรับฟังและให้โอกาสการแสดงออกของนักศึกษาที่เคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย

สำหรับการชุมนุมของนักศึกษาในครั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบได้กับการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในยุค 14 ตุลาปี16 นั้น มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน 5 ประการ คือ 1.จุดเรื่มต้นจากการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนามศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(ศนท.)ไปสู่นักเรียนระดับมัธยมในนามศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย


2.กระแสการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเกิดจากนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ ขยายตัวไปสู่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด แต่ยุคนี้เป็นโลกโซเชียล มีการขยายผล อย่างรวดเร็วกว่าในสมัย14ตุลา 3.การชูประเด็นการต่อสู้ เป็นการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เอาระบอบเผด็จการ 4.ข้อเรียกร้องเรื่องรัฐธรรมนูญ ยุค14ตุลา เรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช้ในการปกครองประเทศ แต่ยุคนี้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี60 ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

5.มีผู้นำรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นนายทหารมาก่อน เหมือนยุค14ตุลา ที่มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งปี2512 ได้ปฎิวัติตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจจนถึงปี2516 ส่วนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีจากการปฎิวัติของตนเอง และต่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยการเลือกตั้งจากรัฐธรรมนูญที่เขียนมาจาก คสช. เพราะฉนั้นอยากเรียกร้องให้รัฐบาลได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องของนักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์ และหามาตรการป้องกันแก้ไขไม่ให้การชุมนุมขยายผล ลุกลามเหมือนไฟลามทุ่ง จนบ้านเมืองต้องเจอทางตันอีกเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง