“หมอธีระวัฒน์”ชี้ไข้เลือดออกไม่เกี่ยวผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิต

2020-03-01 18:30:52

“หมอธีระวัฒน์”ชี้ไข้เลือดออกไม่เกี่ยวผู้ป่วยโควิด -19 เสียชีวิต

“ศ.นพ.ธีระวัฒน์”โพสต์กรณีโควิด -19 ประเทศไทยทำอะไรอยู่ ต้องกักกันทั้งหมด ความจริงเข้าระยะที่ 3 ไปแล้ว ระบุผู้เสียชีวิตชายไทยวัย 35 ปีไม่มีโรคประจำตัว สธ. ระบุป่วยไข้เลือดออกมาก่อน อาจจะประเมินสภาวะของผู้ป่วย ตัวโรคคลาดเคลื่อนไปบ้าง ชี้การวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกติดเชื้อโควิด-19 ปอดบวมรุนแรงทั้ง 2 ข้างแต่ได้รับยาทัน กลับบ้านไปแล้วแต่มีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง ย้ำไข้เลือดออกไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเสียขึวิต

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ระบุว่าประเทศไทยทำอะไรอยู่ ต้อง quarantine (กักกัน) ทั้งหมด ที่เข้ามาโดยตรวจจากพื้นที่เสี่ยงและ คนไทยที่ออกไปและกลับมา ผู้ป่วยอายุ 30 ปีไม่มีโรคประจำตัวทำงานขายของที่ ...สาขา...ติดขณะนี้อาจจะเสียชีวิตแล้ว คนขับรถแท็กซี่ รถทัวร์ รถตู้ ติดได้ และชาวต่างประเทศที่เข้ามาและคนไทยที่ติด 80 เปอร์เซ็นต์ จะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากจนกระทั่งตรวจพบยากแต่แพร่เชื้อได้ โดยเฉพาะหลักฐานชัดเจนคือเชื้อนี้ลงไปที่ปอด และหลอดลมส่วนล่างในระยะต้นจึงไม่มีอาการไอ เจ็บคอใดๆ และเป็นข้ออธิบายว่าทำไมการตรวจน้ำโพรงจมูกและคอจึงให้ผลลบ คนไข้ที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่ ตรวจสองครั้งได้ผลลบแต่หมอเราเองเก่ง คิดว่าเป็น จึงทำBAL สอดท่อ เอาน้ำล้างปอดมาตรวจครั้งที่สามถึงเจอ อีก 20 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือถึงจะเป็นอาการหนักและวิกฤต


ความจริงเข้าไทย ระยะที่สามไปแล้ว ถ้าดูอย่างที่ว่า และประเทศสิงคโปร์ขณะนี้เข้มงวดจับเข้าคุกถ้าไม่ยอมกักกันตัวอยู่บ้าน 14 วัน และใช้ตรวจ แอนติบอดีแทน ซึ่งถึงแม้จะเป็น IgG แต่เป็นการพิสูจน์ว่าการตรวจหลุด และในอนาคตอันใกล้จะใช้ IgM ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะช้าไปสี่ถึงห้าวันหลังจากที่มีการติดเชื้อก็ยังดี นอกจากนั้นการใช้คอมพิวเตอร์CT ที่ปอดให้การวินิจฉัยที่แม่นยำกว่า PCR Sero อยู่ใน Science CT ที่ดีกว่า ใน Radiology ข้อยืนยันว่าไปปอดส่วนล่างมาจากรายงาน ทั้งทางคลินิกและตรวจศพ Stage ของ CT ultraearly early progressive Consolidation dissipation ใน mil med res รายงานข้อปฎิบัติจากจีน

เราเสนอ ประเทศไทยให้ใช้ favipiravir ตั้งแต่ 24/1/20 เพราะเรามีการทดลองว่ายานี้รักษาหนูที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ 10เปอร์เซ็นต์ และยานี้ใช้ในคนที่เป็นโรคต่างๆหลายชนิดที่เกิดจากไวรัสในตระกูลนี้และตระกูลใกล้กัน ทั้งรู้ขนาดระยะเวลาในการใช้มันเนินนานพอสมควร และได้ผลในผู้ป่วยคนไทย

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 35 ปีทำงานขายสินค้าและติดไวรัส covid-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2563 เวลา 18.25 น. ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้น และได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่สถาบันบำราศนราดูลโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิกฤติหลายท่าน และได้รับเครื่องช่วยให้ออกซิเจนในเลือด ECMO แต่เนื่องจากประเทศไทยได้รับยา favipiravir ในระยะหลังโดยผู้ป่วยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจและถึงแม้ว่าจะทำให้เชื้อไวรัสหายไปหมดก็ตามแต่มีเนื้อปอดเสียหายมาก และในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ นี่ป็นตัวอย่างที่สำคัญว่าโรคนี้สามารถแพร่ได้ ในคนที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยเท่านั้นและแม้แต่ไม่มีโรคประจำตัวก็มีอาการวิกฤตได้

นอกจากนั้นการวินิจฉัยข้างต้นผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกติดเชื้อไวรัสนี้ไปด้วยและมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างแต่ได้รับยาทัน และกลับบ้านไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามมีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง

ไข้เลือดออก ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับการเสียขึวิตของผู้ป่วยรายนี้ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าข้อมูลของกระทรวงกับข้อมูลของเราไม่ตรงกันดังด้านล่าง

“แถลงกระทรวง กับ โพสต์อาจารย์หมอธีรวัฒน์ มีข้อต่างกันเล็กน้อยกรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19ชาวไทยเสียชีวิตรายแรก / ข้อมูลที่ตรงกัน คือชายไทยวัย 35 เสียชีวิตจริง / ข้อต่าง ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬา ระบุผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวใดๆ / ส่วน สธ. ระบุ ผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยไข้เลือดออกมาก่อนนะครับ” เข้าใจว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะประเมินสภาวะของผู้ป่วยและตัวโรคคลาดเคลื่อนไปบ้าง

การวินิจฉัยผู้ป่วยรายนี้ ในครั้งแรกสุด ผลจากห้องปฏิบัติการออกมาเป็นไข้เลือดออกโดยไม่พบตัวไข้เลือดออก ทำให้พยาบาลที่เข้าไปดูแลในวันแรกไม่ได้เตรียมตัวป้องกันและติดเชื้อไวรัสนี้ไปด้วยเกิดปอดบวมรุนแรง แต่ได้รับยาทัน และกลับบ้านไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามมีเนื้อปอดที่เสียหายอยู่ระดับหนึ่ง ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้ ลักษณะของโรคและการดำเนินโรคมีปอดบวมรุนแรงทั้งสองข้างเป็นลักษณะของโควิด 19 ทั้งสิ้นตั้งแต่แรก ไม่ใช่เกิดจากไข้เลือดออก แต่เนื่องจากประเทศไทยได้รับยา favipiravir ในระยะหลังโดยผู้ป่วยมีอาการรุนแรงใส่เครื่องช่วยหายใจและถึงแม้ว่าจะทำให้เชื้อไวรัสหายไปหมดก็ตามแต่มีเนื้อปอดเสียหายมากและในที่สุดผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างสงบ

ขอบคุณเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา thiravat hemachudha

Advertisement