พท.หวัง ปชช.ให้โอกาสทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลต่อไป

2020-03-01 17:20:03

พท.หวัง ปชช.ให้โอกาสทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลต่อไป

คณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ระบุเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานผู้ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจทุกคน หวังประชาชนเข้าใจให้โอกาสทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไป 

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย  ออกแถลงการณ์ ระบุว่า คณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่า หน้าที่ของคณะกรรมการกิจการพิเศษนั้น ทำหน้าที่ในส่วนของการสนับสนุนทางด้านข้อมูล ฝึกซ้อมผู้อภิปราย และคอยสังเกตการอภิปรายนอกสภาเท่านั้น คณะกรรมการกิจการพิเศษ มิได้มีอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกตัวผู้อภิปราย หรือจัดสรรเวลาและควบคุมการอภิปราย รวมทั้งมิได้วางแผนว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีท่านใดทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกิจการพิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะทำงานและผู้ที่อภิปรายในครั้งนี้ทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะเข้าใจและให้โอกาสพรรคเพื่อไทยได้ทำหน้าที่ในการ ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลต่อไป โดยเรามีความเชื่อมั่นว่าประชาชนคือตัวแทนอำนาจประชาธิปไตย โดยแท้จริง และคณะกรรมการกิจการพิเศษขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำทุกอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนมด้วยความเคารพและนับถือ