สธ. แถลงผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตรายแรก

2020-03-01 13:05:23

สธ. แถลงผู้ป่วยโควิด-19   เสียชีวิตรายแรก

สธ.แถลงยืนยัน ผู้ป่วยชายไทยติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิตรายแรก

วันที่ 1 มี.ค. ที่ห้องปฎิบัติการฉุกเฉินสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เปิดแถลงข่าว "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19"  โดย นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) เปิดเผยว่า ล่าสุดมีผู้ป่วยที่รักษาอาการป่วยหายและกลับบ้านได้แล้วจำนวน 2 ราย เป็น 2รายที่รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร โดยคนแรกเป็นชายชาวจีน อายุ 33 ปี และอีกหนึ่งรายเป็นเด็กหญิงชาวไทยอายุ 3 ขวบ

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 2ราย ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนั้น ขณะนี้ ได้เสียชีวิตแล้ว 1รายเป็นชายไทย อายุ 35 ปี ซึ่งป่วยด้วยไข้เลือดออก และมีอาการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วย ได้มีการส่งตัวจาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง มายังสถาบันบำราศนราดูร โดยแพทย์ได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ดีที่สุด และตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสภาพปอดที่เสื่อมแต่เดิม หัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนัก ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบล้มเหลว (Multiorgan failure) จึงนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19แล้ว ดังนั้น สาเหตุแห่งการเสียชีวิตจะเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ (ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ) ต่อไป