เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ช่วยคนพิการ

2017-09-01 18:50:18

เด็กไทยเจ๋งคว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ช่วยคนพิการ

เด็กสาธิตจุฬาฯเก่งคว้ารางวัลการประดิษฐ์นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยคนพิการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ศูนย์นวัตกรรม รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ “2017 Korea International Youth Olympiad 4I” (โฟร์ ไอ) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 11 – 13 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีชิ้นงานเข้าร่วมจาก 12 ประเทศ นักเรียนจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 3 รางวัล SPECIAL AWARDรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล จาก 5 ผลงาน

โดยกลุ่มนักเรียน ผู้ประดิษฐ์ผลงาน Share a smile with smart (WILL) wheelchair Smart Wheelchair สำหรับผู้พิการทางขา เปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจที่คว้ารางวัลมาได้ และผลงานที่ประดิษฐ์ยังสามารถช่วยเหลือผู้พิการได้จริงอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังไดัมอบผลงานรถวีลแชร์ที่ได้รับรางวัลให้กับ นายบรรพต ลายสุววรณ ผู้ปกครองที่ลูกสาวพิการขาขาดทั้งสองข้างจากอาการแพ้ยา ผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆกลุ่มนี้ได้ประดิษฐ์รถวีลแชร์ เพื่อให้ได้ใช้งานจริงต่อไป

Advertisement
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

ผลงานชิ้นที่ 1 อุปกรณ์ช่วยในการเปิดประตูสำหรับผู้พิการทางขา ผู้ประดิษฐ์ ด.ช.ณัฐพัชร์ ทรัพย์สมพล ป.5 ได้รับ 1.รางวัลเหรียญทอง 2.รางวัลSPECIAL AWARD : The best of best invention จาก World Women Inventors & Entrepreneurs Association

Advertisementผลงานชิ้นที่ 2 Share a smile with smart (WILL) wheelchair Smart Wheelchair สำหรับผู้พิการทางขา ผู้ประดิษฐ์ 1. ด.ช.จีรทีปต์ โฆษะวิสุทธิ์ 2. ด.ช.ณฤชล ชินวัฒนกูล 3. ด.ช.ณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์ 4. ด.ช.ปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา นั้นเรียนชั้น ป.5 รางวัลที่ได้รับ 1.รางวัลเหรียญทอง 2.รางวัล SPECIAL AWARD จาก World Intellectual Property Organization (WIPO)

ผลงานชิ้นที่ 3 Boost up both ability and mindpower for disabled people ไม้เท้าช่วยพยุงเดินเพื่อเสริมกำลังใจให้ผู้พิการ ผู้ประดิษฐ์ 1. ด.ช.มัชฌิมา สุวิชชโสภณ ป.5 2. ด.ช.สิรวิชญ์ พิพิธธนาบรรพ์ ป.6 3.ด.ญ.อันนา นววิธวัฒนา ป.6 4.ด.ช.กร เหมรัญช์โรจน์ ป.6 รางวัลที่ได้รับ 1.รางวัลเหรียญเงิน 2.รางวัลSPECIAL AWARD : The creative team competition จาก Mayor In-seok Chae (Hwaseong city)

ผลงานชิ้นที่ 4 The future of brain disabilities อุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับผู้พิการทางสมอง ผู้ประดิษฐ์ 1. ด.ญ.ณิชมน สุภัทรเกียรติ ป.5 2. ด.ญ.ไอริณรยา โสตางกูร ป.5 3. ด.ช.ศุภวิชญ์ วรรณดิลก ป.5 4.ด.ช.สุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง ป.5 รางวัลที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

ผลงานชิ้นที่ 5 Hi-tech cane for the blind ไม้เท้า Hi-tech สำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้ประดิษฐ์ 1. ด.ญ.มาวิตรา เตชพลกุล ป.4 2. ด.ญ. บุญญาดา แสงมณี ป.4 3. ด.ญ.ชุติญา จิตบุญทวีสุข ป.4 รางวัลที่ได้รับ รางวัลเหรียญทองแดง 

Advertisement


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง