ข่าวดี 24 มี.ค. ลดราคาดีเซล 40สตางค์/ลิตร

2017-03-23 15:05:03

ข่าวดี 24 มี.ค. ลดราคาดีเซล 40สตางค์/ลิตร

Advertisement

ต้อนรับข่าวดี บมจ.ปตท. และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม  ประกาศปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซล 40 สตางค์/ลิตร

ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ยังคงเดิม มีผลวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 05.00 น. โดยราคาใหม่เป็นดังต่อไปนี้

เบนซิน 95: 33.66 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95: 26.55 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91: 26.28 บาท/ลิตรอี20: 24.04 บาท/ลิตร

อี85: 19.34 บาท/ลิตร

ดีเซล 25.09 บาท/ลิตร
**หมายเหตุ** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง