“ไทยตอนบน” อากาศร้อนกลางวัน อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศา

2020-02-24 10:00:53

“ไทยตอนบน” อากาศร้อนกลางวัน อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป รายงานลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา วันที่ 24 ก.พ. พยากรณ์อากาศ 6 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.พ. 63 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน

สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร หลังจากนั้น คลื่นลมอ่อนลง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

พยากรณ์สภาพอากาศและปริมาณฝน 6 วันข้างหน้าในแต่ละภาค

Advertisement
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24 - 29 ก.พ. 63 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

Advertisement
ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมแรง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

Advertisementภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมา ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23 - 24 ก.พ. 63 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ในช่วงวันที่ 25 - 29 ก.พ. 63 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.