นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม”

2020-02-20 15:17:44

นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม”

นิยามความรักฉบับ “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร”  “รักให้เป็น” เริ่มต้นที่ “รักตัวเอง”

ธรรมะเตือนใจจาก “พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร” วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำมาฝากในเดือนแห่งความรัก ในโอกาสมาแสดงธรรมบรรยายในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 ณ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ตามปณิธานองค์กรที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

 

คนเราล้วนปรารถนาความรัก เรียกร้องหาความรักจากคนรอบข้าง จนลืมไปว่า แท้จริงแล้วคนที่จะรักเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเอง ดังที่พุทธศาสนสุภาษิตที่หยิบยกมาไว้เบื้องต้น

ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสถามพระนางมัลลิกาผู้เป็นพระมเหสีว่า ในโลกนี้ใครคือผู้ที่พระนางรักมากที่สุด ด้วยประสงค์ได้ยินพระมเหสีตรัสว่าเป็นพระองค์ แต่พระนางมัลลิกากลับตรัสตอบว่า คนที่พระนางรักนั้นคือตัวพระนางเอง สร้างความไม่พอใจ น้อยใจให้แก่พระเจ้าปเสนทิโกศลอย่างมาก จนนำเอาความนี้ไปตรัสพ้อกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่าพระนางมัลลิกานั้นเป็นผู้มีความซื่อตรง เพราะสิ่งที่พระนางตรัสตอบนั้นถูกต้องแล้ว


ในเมื่อตนเป็นผู้ที่รักตัวเองได้ดีที่สุด ก็ต้องรู้ว่าความรักที่ถูกต้องคืออะไร รักแท้คือ รักด้วยเมตตา รักที่มีปัญญา คนที่รักตัวเองย่อมไม่หาเรื่องเดือดร้อนมาใส่ตัว ไม่นำความทุกข์มาใส่ตัว ไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนทั้งในชาตินี้ และชาติหน้า อย่างนี้จึงเรียกว่ารักตัวเองเป็น

คนรักตัวเองย่อมดูแลร่างกายตนให้แข็งแรง ดูแลจิตใจตนให้เข้มแข็ง คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง จะแสดงออกภายนอกด้วยความอ่อนน้อม และอ่อนโยน เพราะเขามีขันติ และเมตตา

“คนที่แสดงออกขี้โมโห ที่จริงแล้วข้างในเขาอ่อนแอ จึงต้องแสดงออกภายนอกด้วยการใช้อำนาจไปข่มขู่ผู้อื่น ส่วนคนเข้มแข็งจะแสดงน้ำใจไม่ตรีต่อคนรอบข้าง เหมือนมะตูมอ่อนในแข็งนอก มะกอกอ่อนนอกแข็งใน” พระมหาประนอมกล่าว

ตัวเราเกลียดความทุกข์ รักความสุขฉันใด ผู้อื่นก็เกลียดความทุกข์ รักความสุขเช่นเดียวกันฉันนั้น ในเมื่อเรารักตัวเรา ผู้อื่นก็รักตัวเขา ดังนั้น ก็อย่าได้เบียดเบียนกัน และมอบความรักให้แก่กันบ้างตามโอกาส เราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน ก็จะนำมาซึ่งสังคมที่อุดมไปด้วยความรักได้


สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดีๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถเข้าร่วมได้ที่ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ


Advertisement