สิ้น "อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

2020-02-14 16:20:15

สิ้น "อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

สวธ.แจ้งการบำเพ็ญกุศลศพ "อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์" ครูแม่แบบคีตศิลป์ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า น.ส.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช 2560  เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ก.พ.เวลาประมาณ 13.30 น. ที่ รพ.เจ้าพระยา เนื่องจากหัวใจล้มเหลว ปอดติดเชื้อ ไตวาย สิริรวมอายุ 82  ปี 10 เดือน ทั้งนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพ อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ที่ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส เริ่มรดน้ำ 15.00 น. พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 17.00 น. และกำหนดสวดอภิธรรมศพ 19.00 น. ระหว่างวันที่ 15-19 ก.พ. ศพอยู่ในพระราชานุเคราะห์

นายชาย กล่าวต่อว่า  นอกจาก สวธ.ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ จะขอพระราชทานเพลิงศพแล้ว ยังให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพ จำนวน 2 หมื่นบาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน  1.5 แสนบาท ตามระเบียบสวัสดิการของศิลปินแห่งชาติ

สำหรับประวัติของ อ.สุรางค์ ดุริยพันธุ์ เป็นนักร้องประจำวงประชันปี่พาทย์ดุริยประณีต มีความรู้ลึกซึ้งในการขับร้องเพลงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงเกร็ด เพลงเถา เพลงละคร ขับเสภา เพลงหุ่นกระบอก มีผลงานในการบันทึกเสียง เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่เรียนอยู่เขมะสิริอนุสรณ์ ได้รับความกรุณาจากหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ซึ่งโปรดน้ำเสียงและการขับร้องของนางสาวสุรางค์อย่างมาก ได้บันทึกเพลงในแถบบันทึกเสียงจำนวนมาก ต่อมาได้ขับร้องเพลงละคร เพลงเกร็ด บันทึกเสียงกับห้างแผ่นเสียงต่างๆ อาทิ ห้างแผ่นเสียงนารายณ์เหยียบกอบัว ห้างแผ่นเสียงโคลัมเบีย ห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ เป็นต้น

การขับร้องเพลงไทยของอาจารย์สุรางค์ ได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจศึกษาดนตรีไทยในมุมกว้างขึ้น โดยฝากเสียงขับร้องไว้กับแถบบันทึกเสียงคณะเสริมมิตรบรรเลงเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมากกว่า 100 เพลง นอกจากนี้ ยังมีงานบันทึกซีดีอีกมากมาย งานบันทึกเสียงเหล่านี้เป็นทั้งหลักฐานประวัติศาสตร์ทางดนตรีไทยที่สำคัญ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในวิชาการขับร้องเพลงไทยมายาวนานกว่า 60 ปี รวมทั้งได้ฝึกสอนวิชาขับร้องเพลงไทยให้แก่นักแสดงและผู้สนใจจำนวนมาก ผ่านรายการแนะนำการขับร้องเพลงไทยทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม รายการดนตรีไทยเพชรล้ำค่า

นอกจากนี้ อ.สุรางค์ ยังมุ่งมั่นสอนวิชาขับร้องเพลงไทยให้สถาบันการศึกษาหลายแห่ง สร้างนักร้องเพลงไทยเดิมรุ่นใหม่ขึ้นมาประดับวงการดนตรีไทยเป็นเวลายาวนานกว่าห้าทศวรรษ มีผลงานสร้างสรรค์ประพันธ์บทเพลงขับร้อง ทางร้องเพลงไทย และวิธีการฝึกหัดขับร้องที่นำไปต่อยอดความรู้ทางดนตรีไทยมากมาย บทโทรทัศน์รายการสารคดี บทวิทยุรายการวรรณกรรม บทวิทยุโทรทัศน์ รายการอยู่อย่างไทย ได้ผลิตสื่อการเรียนที่เป็นทั้งเอกสารประกอบวิชาขับร้องเพลงไทยเอาไว้เป็นจำนวนมาก ถือเป็นครูแม่แบบในการขับร้องเพลงไทยทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาที่สำคัญท่านหนึ่ง อาจารย์สุรางค์ ดุริยพันธุ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พุทธศักราช 2560

Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง