"บิ๊กป้อม"สั่งเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้ง

2020-02-14 12:02:13

"บิ๊กป้อม"สั่งเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้ง

"บิ๊กป้อม"ห่วงใยประชาชน สั่ง กนช.ขับเคลื่อนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เร่งแก้ปัญหาน้ำพื้นที่เกิดภัยแล้งทั่วประเทศ เน้นรวดเร็ว ทั่วถึง ประชาชนมีส่วนร่วม เผยขณะนี้มีพื้นที่ประกาศภัยแล้งแล้ว 21 จังหวัด

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุม กนช. อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาภัยแล้งปี 63 จาก สทนช. รวมถึงนโยบายตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ไว้เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ซึ่งในขณะนี้มีพื้นที่ที่ประกาศภัยแล้งแล้ว 21 จังหวัด ทั่วประเทศ หลังจากนั้น กนช.ได้มีการพิจารณาเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่สำคัญเร่งด่วน ได้แก่การเพิ่มปริมาณน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง มายังลุ่มน้ำเจ้าพระยา ,การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงเห็นชอบการดำเนินโครงการปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 62/63 โดยใช้งบกลางดำเนินการ

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยให้กำหนดทิศทางไปในแนวทางเดียวกัน ตามนโยบายของนายกฯเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และจะต้องควบคุมสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สามารถลดความเสียหาย และผลกระทบได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน และรณรงค์ช่วยกันประหยัดน้ำอย่างรู้คุณค่า

แท็กที่เกี่ยวข้อง