“เซ็นทรัล วิลเลจ” แจกแบบสอบถามนักบินประเมินความเสี่ยงโครงการ

2020-02-13 19:00:05

“เซ็นทรัล วิลเลจ” แจกแบบสอบถามนักบินประเมินความเสี่ยงโครงการ

“เซ็นทรัล วิลเลจ” ลุยแจกแบบสอบถามนักบินปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเมินความเสี่ยงของโครงการที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมความคิดเห็นจาก นักบินที่มีการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม ระบุว่า เนื่องด้วย บริษัท ซีพีเอ็น วิลเลจ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ตั้งอยู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 370 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งที่ตั้งโครงการฯอยู่ในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทฯจึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงการฯ ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ เพื่อนำไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

หน่วยงานของท่านถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการปฏิบัติงานในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศดังกล่าวนี้ ข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการฯ

ดังนั้นบริษัทจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการรวบรวมคิดเห็นจากนักบินที่มีการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากหน่วยงานของท่าน และขอความอนุเคราะห์ในการช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม

แท็กที่เกี่ยวข้อง