สภาฯผ่านร่าง พ.ร.บ.งบวาระ 2-3 “วุฒิสภา”ถกต่อ 14 ก.พ.

2020-02-13 17:40:29

สภาฯผ่านร่าง พ.ร.บ.งบวาระ 2-3  “วุฒิสภา”ถกต่อ 14 ก.พ.

สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2 และ 3 “วุฒิสภา” เรียกประชุมด่วนพิจารณาต่อทันที 14 ก.พ.

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 ก.พ. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ 2 และ 3 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีปัญหาการที่ ส.ส.เสียบแทนกันและให้สภาฯนำเข้าพิจารณาใหม่อีกรอบ โดยการประชุมครั้งนี้มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานในที่ประชุม เป็นที่น่าสังเหตว่าบรรยากาศในที่ประชุมมีส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ ในซีกของส.ส.ฝ่ายค้าน ส่งเพียงตัวแทนส.ส.เข้าร่วมประชุม4-5 คน เท่านั้น ทำให้บริเวณที่นั่งของส.ส.ฝ่ายค้านว่างเปล่า อย่างไรก็ตามการประชุมสภายังเดินไปได้ โดยนายชวนได้ประกาศว่ามีผู้เข้าประชุม 250 คน ซึ่งถือว่า ครบองค์ประชุม จากนั้นที่ประชุมเริ่มเข้าสู่การพิจารณาลงมติในวาระ 2 ซึ่งมีจำนวน 55 มาตรา

เวลา 12.45 น. เมื่อลงมติในมาตรา 30 เสร็จสิ้น นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ได้ขอหารือว่า ขอให้ประธานพักการประชุมเพื่อให้สมาชิกได้เข้าห้องน้ำ เพราะได้ดำเนินการประชุมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว โดยนายชวนชี้แจงว่า ตนเห็นด้วย แต่เกรงว่าเมื่อให้พักการประชุมแล้ว และต้องกลับมาประชุมอีกครั้ง องค์ประชุมอาจจะไม่ครบได้ อย่างไรก็ตาม สุดท้ายนายชวนได้สั่งให้พักการประชุมเป็นเวลา 30 นาที โดยให้กลับมาประชุมอีกครั้งในเวลา 13.15 น.

ต่อมาเวลา 14.10 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ2และ3 ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งภายหลังจากพักการประชุมเป็รเวลา 1 ชม.นายวีระกร คำประกอบ รองประธานวิปรัฐบาลได้ลุกขึ้นหารือกลางที่ประชุม ขอให้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ สั่งให้ที่ประชุม โหวตร่าง พ.ร.บ.งบประมาณโดยนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ มาตรา ที่ 1 เนื่องจาก พิจารณาจากการโหวตมาตรา 6 ซึ่งองค์ประชุมขณะนั้นมีส.ส. เข้าประชุม 253 เสียง แต่ มีการลงมติ เพียง 245 เสียง เกรงว่าจะขัดต่อข้อบังการประชุมและจะทำให้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณมีปัญหา แต่นายชวนได้ยืนยันว่าผลการโหวตในมาตรา 6 ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีบรรดาส.ส.ทั้งจากพรรคพลังประชารัฐ ภูมิใจไทย เพื่อไทย อนาคตใหม่ ต่างลุกขึ้นอภิปรายสนับสนุนให้ที่ประชุมโหวตใหม่หมดทั้งร่างตั้งแต่มาตรา 1

การหารือดังกล่าวใช้เวลาเกือบ 1 ชม. ในที่สุด นายชวน กล่าวกลางที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบการลงมติในมาตรา 6 มีรายชื่อส.ส. ที่ไม่ปรากฎอยู่ในสเครื่องลงคะแนน แต่ตนได้สังเกตแล้วว่า ส.ส.ดังกล่าวนั่งอยู่ในห้องประชุมตลอด แต่เมื่อที่ประชุมติดใจตนก็จะให้มีการลงมติใหม่ ตั้งแต่ มาตรา 1 เป็นต้นไป

ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระ 2และ3 ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้สภาฯ ดำเนินการลงมติใหม่ เนื่องจากเกิดปัญหาส.ส.เสียบบัตรแทนกัน เป็นรอบที่ 2 หลังจากที่ประชุมสภาฯ ท้วงติงการลงมติในมาตรา 6 ว่า ผลลงคะแนนต่ำกว่าองค์ประชุมที่ต้องใช้ 249 เสียง โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมสภาฯ เริ่มพิจารณาใหม่ตั้งแต่ชื่อร่าง เรียงลำดับไปตามลำดับมาตรา ตั้งแต่มาตรา 1 จนถึงมาตรา 55 อย่างราบรื่น ก่อนที่จะลงมติในวาระ3 ให้ความเห็นชอบ ด้วยเสียงจำนวน 257 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง พร้อมทั้งลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการ โดยใช้เวลาพิจารณารวมทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 17 นาที


จากนั้นนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวขอบคุณในนามตัวแทนของรัฐบาลว่า นายกฯ เห็นถึงความทุ่มเทของสภาฯ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แม้จะมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ก็ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต่อไป ทั้งนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาว่า รัฐบาลจะบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังตามหลักธรรมาภิบาล เงินทุกบาทจากภาษีของประชาชนจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจประเทศจะต้องดีขึ้น เพราะมีการหมุนเวียนของเม็ดเงินเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน และที่สำคัญ จะใช้งบประมาณด้วยความซื่อสัตย์และตรวจสอบได้

Advertisement

ด้านนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการงบประมาณ ได้ขอให้คณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ด้วย โดยระบุว่า ไม่เคยมีครั้งไหนที่ต้องโหวตงบประมาณถึง 3 ครั้ง ทำให้นายชวนกล่าวขึ้นว่า คงจะไม่มีครั้งที่ 4 อีก

Advertisementจากนั้นนายชวน กล่าวว่า ขอบคุณส.ส.ทุกคน ไม่ว่าจะมีความเห็นสอดคล้องกัน หรือว่าไม่ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณจนประสบความสำเร็จ ปัญหาที่เกิดขึ้นส.ส.ทุกคนต้องแก้ไขปัญหาโดยยึดความสุจริตและความถูกต้อง ซึ่งถ้ายึดถือเช่นนี้ทุกปัญหาจะแก้ไขได้ และจากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบรัฐบาลในการใช้ภาษีของประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหล ก่อนที่จะสั่งปิดประชุมในเวลา 16.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่สว 0007/(ว18) ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 ถึงสมาชิกวุฒิสภา นัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่รัฐสภา เกียกกาย ในวันที่ 14 ก.พ. เวลา 14.00 น.
Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง