ท่าเรือแหลมฉบังออกประกาศห้ามเรืออันตรายเข้าพื้นที่

2020-02-12 19:15:01

ท่าเรือแหลมฉบังออกประกาศห้ามเรืออันตรายเข้าพื้นที่

Advertisement

ผอ.ท่าเรือแหลมฉบับออกประกาศ ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ร.ท.ยุทธนา โมกขาว ผอ.ท่าเรือแหลมฉบับ ประธานคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ออก "ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่อง ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง"  ระบุว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) ที่มีแหล่งเริ่มตันจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและล้มป่วยจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งมีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามข้อ 4 และ ข้อ 36 (5) ของข้อบังคับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยความปลอดภัย การใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ.2562 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ห้ามเรือที่มีลูกเรือ หรือผู้โดยสารติดชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศช่องทางความปลอดภัยการเข้าออกระหว่างประเทศ ในฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2. ท่าเรือแหลมฉบัง ยินดีให้ความช่วยเหลือเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนหรือสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเสบียงอาหาร ยารักษาโรค และ/หรือสิ่งของที่จำเป็นเพื่อให้เรือ สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย 


แท็กที่เกี่ยวข้อง