"ศรีสุวรรณ"นำผู้ผลิตยาเส้นฟ้องศาลปกครองระงับการใช้อำนาจ รมว.สธ.

2020-02-12 11:19:18

"ศรีสุวรรณ"นำผู้ผลิตยาเส้นฟ้องศาลปกครองระงับการใช้อำนาจ รมว.สธ.

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"นำชาวบ้านผู้ผลิตยาเส้นฟ้องศาลปกครองระงับการใช้อำนาจ รมว.สาธารณสุข

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 12 ก.พ. ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมชาวบ้านผู้ผลิตยาเส้นมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อฟ้อง รมว.สาธารณศุข และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฐานใช้อำนาจโยมิชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีที่คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และ รมว.สาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง หรือซองยาเส้นแบบเรียบ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  พ.ศ.2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.2563 นี้เป็นต้นไป โดยมุ่งหวังลดแรงจูงใจในการบริโภค และแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่บนซองยาเส้นเป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายนั้น  แต่เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการมัดมือชกบังคับให้ซองยาเส้นพิมพ์สำเร็จจากถุงพลาสติกอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการปิดกั้นและทำลายอาชีพพับฉลากซองยาเส้น ที่เน้นใช้แรงงานคนมากกว่า ทำให้คนเหล่านี้ต้องตกงานลงทันที โดยไม่มีมาตรการรองรับ ซึ่งมีแรงงานที่อยู่ในอาชีพนี้หลายพันคน อีกทั้งหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงเป็นการย้อนแย้งต่อนโยบายลดเลิกการใช้ถุงพลาสติกของรัฐบาลโดยตรงอีกด้วย  นอกจากนั้น การบังคับให้ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพข้างซองถึง 10 แบบ โดย 2 ใน 10 แบบเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะนำรูปเด็กนักเรียนและรูปหน้าบุคคลมาใช้เป็นสื่อบนหน้าซองด้วยเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกอบ ม.420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย


นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ที่สำคัญการออกประกาศกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทั้งไม่ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.77 บัญญัติไว้แต่อย่างใดด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย และตัวแทนชาวบ้านที่มีอาชีพพับซองยาเส้น จึงได้เดินทางมายื่นฟ้อง รมว.สาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบต่อศาลปกครอง เพื่อให้ศาลสั่งเพิกถอนการออกประกาศดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไป โดยในการยื่นฟ้องครั้งนี้ได้มีคำขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง