สธ.แนะทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัดรับการระบาดไวรัสอู่ฮั่น

2020-02-11 10:05:01

สธ.แนะทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัดรับการระบาดไวรัสอู่ฮั่น

Advertisement

สธ.แนะนำให้ทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัด เตรียมรับการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงนี้มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นในหลายประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่จึงดำริให้ตนซึ่งกำกับดูแลกรมการแพทย์เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดในวงกว้าง ควรดำเนินการทั้งในส่วนของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ที้งนี้ได้มอบให้ กรมการแพทย์ รับผิดชอบในสการพัฒนารูปแบบการวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาล และการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยเริ่มจากการจัดตั้งคลินิกไข้หวัด เป็นแบบวัน สต็อป เซอร์วิส  คล้ายกับช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจติดเชืัอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ได้รับการวินิจฉัยเร็ว ให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว และลดการแพร่กระจายเชื้อได้ และ ได้มอบให้กรมการแพทย์ประสานการดำเนินงาน กับโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า  โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับมอบนโยบายและนำสู่การปฏิบัติ โดยจัดตั้ง คลินิกไข้หวัด โดยยึดแนวทางการคัดกรอง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  สำหรับการจัดตั้งคลินิกไข้หวัดให้เป็น วัน สต็อป เซอร์วิส ตั้งแต่ การคัดกรอง การวินิจฉัยตรวจรักษา จนทราบผลวินิจฉัยว่าเข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่ รวมถึงการจัดเตรียมห้องน้ำ ห้องจ่ายยา ห้องพักคอย เป็นต้น เพื่อไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆ ที่มารับบริการ เป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคได้ิระดับหนึ่ง และหากจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติข้างต้น ทั้งนี้ กรมการแพทย์จะเผยแพร่ต้นแบบของ คลินิกไข้หวัด ให้กับสถานพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ทุกแห่ง ต่อไป