เปิด "ศูนย์-อู่" บริการซ่อมรถลดฝุ่น PM2.5

2020-02-10 19:00:51

เปิด "ศูนย์-อู่" บริการซ่อมรถลดฝุ่น PM2.5

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิด "ศูนย์-อู่" บริการซ่อมรถลดฝุ่น PM2.5


เมื่อวันที่ 10 ก.พ. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อป้องกันการกระทบต่อสุขภาพของประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ ศูนย์-อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5”เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยศูนย์บริการยานยนต์ และอู่บริการซ่อมรถที่เข้าร่วมโครงการจะให้ส่วนลดราคาน้ำมันเครื่อง ฟรีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ฟรีค่าแรง และส่วนลดอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ส่วนลดกรองอากาศ และกรองแอร์ ทั้งหมดนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และลดปริมาณฝุ่น PM2.5 จากแหล่งกำเนิดรถยนต์ ทั้งการระบายออกสู่ภายนอก และปกป้องสุขภาพของคนขับรถพร้อมผู้โดยสารภายในรถยนต์


นายประลอง กล่าว่า ในวันนี้ คพ.และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเปิดโครงการ “ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5” ณ ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO สาขาประชาอุทิศลาดพร้าว กทม. (จำนวน 25 สาขาใน กทม. และปริมณฑล และจำนวน 51 แห่ง ทั่วประเทศ ) ซึ่งทางศูนย์บริการฯ มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการ“ศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM2.5” มีจำนวนกว่า 400 แห่ง สามารถรองรับรถยนต์กว่า 150,000 คัน ประชาชนที่สนใจนำรถยนต์เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์บริการยานยนต์ และอู่บริการซ่อมรถที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยตรง โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. ศูนย์บริการยานยนต์ FIT AUTO 2. ศูนย์บริการยานยนต์ FURiO Care 3. ศูนย์บริการยานยนต์ Mobil 1 Center และ Mobil Express จำนวน 4. ศูนย์บริการยานยนต์เชฟรอน (ประเทศไทย) ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง Caltex  5. ศูนย์บริการยานยนต์ Shell Helix Plus 6. ศูนย์บริการยานยนต์ B - QUIK 7. ศูนย์บริการยานยนต์ AUTO BAC 8. ศูนย์บริการตรีเพชรอีซูซุ 9. ศูนย์บริการโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 10. ศูนย์บริการฮีโน่ มอเตอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) 11. ศูนย์บริการนิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) 12. ศูนย์บริการเชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) 13. ศูนย์บริการสามมิตร พีทีจี โปรทรัค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ 14. ศูนย์บริการมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)


อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวเน้นย้ำการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันในทุกภาคส่วน ซึ่งแผนดังกล่าว มีขั้นตอน/การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในช่วงสถานการณ์วิกฤตปัญหาฝุ่นละออง ด้วย 3 มาตรการหลัก (มาตรการเผาในที่โล่ง มาตรการจากภาคการขนส่ง และมาตรการจากภาคอุตสาหกรรม) และหวังให้การดำเนินงานดังกล่าวสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ