“สมเด็จพระสังฆราช”ประทาน “ผ้าไตร-กัปปิยภัณฑ์”เหยื่อกราดยิงโคราช

2020-02-10 18:15:29

“สมเด็จพระสังฆราช”ประทาน “ผ้าไตร-กัปปิยภัณฑ์”เหยื่อกราดยิงโคราช

Advertisement

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา


จากเหตุกราดยิงประชาชนที่จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปรารภห่วงใยผู้บาดเจ็บและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร 1 ไตร พร้อมทั้งมีบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย และโปรดประทานเหรียญพระรูป พร้อมทั้งมีบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน 10,000 บาท ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกรายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล


โดยเมื่อวันที่ 10 ก.พ.เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานให้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนนำผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ข้างต้น ไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์ พร้อมทั้งมีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตร ของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตรายและครอบครัวญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวนครราชสีมา และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจกับเหตุการณ์ จงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ขันติ สติและปัญญา


จากนั้น รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เดินทางไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหาร เพื่อมอบผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ จำนวน 2 ราย คือ ร.ต.อ.ตระกูล ทาอาษา และ ด.ต.เพชรรัตน์ กำจัดภัย เจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช สังกัดสำนักงานตำแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 สาขานครราชสีมา

ทั้งนี้ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีกำหนดจะเดินทางไปส่งมอบผ้าไตรและกัปปิยภัณฑ์ตามพระประสงค์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่จังหวัดนครนาชสีมาต่อไป