เสียงของประชาชน ต่อเหตุกราดยิงกลางห้างดัง

2020-02-10 15:10:56

เสียงของประชาชน ต่อเหตุกราดยิงกลางห้างดัง

Advertisement

เสียงของประชาชนที่มีต่อผู้ก่อเหตุบุกปล้นรถฮัมวี่พร้อมอาวุธสงคราม ก่อนกราดยิงผู้บริสุทธิ์กลางห้างดังเมืองโคราช เผยคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเหตุกราดยิงโคราช รู้สึกสงสารผู้บริสุทธิ์ และเชื่อมั่นการทำหน้าที่ ผบ.ตร. ของ "บิ๊กแป๊ะ" พร้อมสนับสนุนให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีคุมความมั่นคงหลังเกษียณอายุ

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,053 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างค่ำวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.0 ติดตามข่าวคนร้ายกราดยิงประชาชนที่โคราชอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ร้อยละ 26.3 ติดตามบ้าง และร้อยละ 2.7 ติดตามน้อยถึงไม่ติดตามเลย

ที่น่าพิจารณา คือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 รู้สึกสงสารผู้บริสุทธิ์ รองลงมาร้อยละ 65.8 รู้สึกหดหู่ เศร้าสลดใจ ร้อยละ 63.2 รู้สึกเสียใจ ร้อยละ 36.8 วิตกกังวล ร้อยละ 35.7 เครียด และร้อยละ 26.3 กลัว ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 94.7 ต้องการให้หน่วยงานความมั่นคงยกระดับป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 5.3 ไม่ต้องการ
เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นต่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรื่องดูแลความปลอดภัยของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.9 เชื่อมั่นถึงเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 7.1 เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นเรื่อง พล.ต.อ.จักรทิพย์ เป็นรัฐมนตรีคุมความมั่นคงหลังเกษียณอายุราชการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 83.7 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ขณะที่ประชาชนร้อยละ 16.3 ไม่เห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวอีกว่า ผลสำรวจความรู้สึกร่วมของประชาชนต่อเหตุสลดที่โคราช ชี้ให้เห็นว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความรักความห่วงใยต่อคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใด จึงน่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อผู้นำประเทศในการบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีขึ้นการแสดงออกของผู้บริหารประเทศน่าจะนำไปสู่การรักษาความรักความห่วงใยของคนไทยด้วยกัน ความสำรวมและเข้าถึงอารมณ์ของประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอารมณ์ของสาธารณชนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้นำประเทศและทีมบริหารต้องเข้าให้ถึงที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ หรือจะทำให้อารมณ์คนคล้อยตามปรับเปลี่ยนถูกชักจูงได้โดยง่าย