ชาวพม่าเดินขบวนสนับสนุนกองทัพ

2020-02-10 14:00:40

ชาวพม่าเดินขบวนสนับสนุนกองทัพ

Advertisement

กลุ่มชาวเมียนมาชาตินิยมนับพันคน เดินขบวนในกรุงย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่า เมื่อวันอาทิตย์ แสดงพลังสนับสนุนกองทัพ ท่ามกลางความตึงเครึยด ระหว่างรัฐบาลพลเรือน ที่นำโดยนางออง ซาน ซูจี กับคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพ ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ ที่คาดว่าจะมีขึ้นในปลายปีนี้

กลุ่มนักเคลื่อนไหวประมาณ 1,000 คน เคลื่อนขบวนจากมหาเจดีย์ชเวดากอง ไปยังศาลาว่าการ ย่านใจกลางเมืองย่างกุ้ง เพื่อกล่าวหารัฐบาลของนางซูจี ล้มเหลวในการปกป้องชาวพุทธ กลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ และรัฐบาลเสนอให้แก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่จะลดอำนาจของกองทัพ

ข้อเสนอปฏิรูปทำให้เกิดความตึงเครียด ระหว่างพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย หรือ เอ็นแอลดี ของนางซูจี กับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นโควต้าของเหล่าทัพ ซึ่งใช้สิทธิยกมือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายวิน โก โก ลัต นักเคลื่อนไหวกลุ่มชาตินิยม และแกนนำการเดินขบวนครั้งนึ้ ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยโจมตีกลุ่มที่วางแผนผลักดันการปฏิรูป โดยเปรียบเทียบกลุ่มคนเหล่านี้ อันตรายน่ากลัวพอๆ กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีน