สั่ง! “ประกันสังคม” เร่งช่วยเหลือ เหยื่อทหารคลั่ง

2020-02-09 14:45:28

สั่ง! “ประกันสังคม” เร่งช่วยเหลือ เหยื่อทหารคลั่ง

Advertisement

รมว.แรงงาน ส่งการให้ "สำนักงานประกันสังคม" เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน สั่งการให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่โดยตนได้มอบหมายให้ลงบัญชาการในพื้นที่ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้งทายาทลูกจ้าง และผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

เบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ในช่วงปฎิบัติงาน กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม จะให้การรักษาพยาบาล แต่หากเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฎิบัติงาน ทายาทบุคคลดังกล่าวจะได้รับค่าทำศพ เงินค่าทดแทน รวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพ
แต่หากเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน ผู้ประสบเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาล หากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่ได้เลือกไว้ ขอให้รีบประสาน รพ.ตามสิทธิ์ของตนเองภายใน 72 ชั่วโมง กรณีที่ทำงานไม่ได้จะได้รับเงินค่าขาดรายได้สำหรับกรณีที่เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย และเงินบำเหน็จชราภาพต่อไป

ทั้งนี้ผู้ประสบเหตุไม่ต้องกังวลใจ เพราะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้เข้าตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือทุกคนเรียบร้อยแล้ว หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 044-205353-5 หรือแจ้งได้สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506