สรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

2020-02-09 12:25:30

สรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Advertisement

สรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ล่าสุด  

-มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 89 รายในจีนแผ่นดินใหญ่เฉพาะวันเสาร์วันเดียว ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็นอย่างน้อย 813 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อยืนยันเฉพาะในมณฑลหูเป่ยแห่งเดียว อยู่ที่อย่างน้อย 27,100 ราย เมื่อรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 37,549 ราย โดยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ 37,198 ราย

-จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกขณะนี้ แซงหน้าผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือซาร์สที่ระบาดในปี 2546 ที่มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกทั้งสิ้น 774 รายแล้ว
-องค์การอนามัยโลก หรือฮู (WHO) ประกาศส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังจีน เพื่อสอบสวนการระบาดของไวรัสมรณะ โดยหัวหน้าทีมจะเดินทางถึงจีนไม่วันจันทร์ ก็วันอังคาร