สธ.แนะใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกที่ถูกเวลา

2020-02-08 18:20:08

สธ.แนะใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกที่ถูกเวลา

Advertisement

สธ.ห่วงใยประชาชนแนะใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกที่ ถูกเวลา ล้างมือ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชน จึงได้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ หนึ่งในกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการ คือ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมกับการแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่ประชาชนในบริเวณต่างๆในเขตกรุงเทพฯ หลายจุดที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ตลอดจนชุมชน ให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกิจกรรมรณรงค์ในทุกครั้ง เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพประชาชนของกระทรวงสาธารณสุข

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้ป่วย และไม่ได้อยู่ที่ในที่ชุมชน เช่น อยู่ในบ้านตนเอง หรือสถานที่ที่ไม่มีผู้ที่เจ็บป่วย สถานที่โล่งแจ้ง ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย แต่สำหรับผู้ป่วยหรือบุคคลที่ต้องไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีคนแออัดรวมถึงการโดยสารยานพาหนะสาธารณะ เช่น รถตู้ รถแท็กซี่ รถเมล์ หรือรถบัส สถานพยาบาล สถานที่เสี่ยงต่างๆ ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 

ทั้งนี้ ขอแนะนำการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาเพิ่มเติมด้วยการกินอาหารร้อนที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง  หมั่นล้างมือบ่อยๆ   หากปฏิบัติตัวเช่นนี้ก็จะห่างไกลจากการติดเชื้อโรคต่างๆได้เป็นอย่างดี