“จุรินทร์”เปิดขายหน้ากากอนามัยคุมราคาชิ้นละ 2.50 บาท (คลิป)

2020-02-08 15:25:22

“จุรินทร์”เปิดขายหน้ากากอนามัยคุมราคาชิ้นละ 2.50 บาท (คลิป)

Advertisement

“จุรินทร์”เปิดกระทรวงพรณิชย์วันหยุด ขายหน้ากากอนามัยคุมราคาชิ้นละ 2.50 บาท กระจายร้านธงฟ้ากว่า 800 แห่งทั่วไทย 

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย เพื่อกระจายให้กับประชาชนในการป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  เบื้องต้น จำนวน 200,000 ชิ้น และจะมีการเพิ่มช่องทางจำหน่าย อาทิ ที่ทำเนียบรัฐบาล ร้านธงฟ้า 500,000 ชิ้น กระจายไป 820 สาขาทั่วประเทศ เป็นต้น


นายจุรินทร์ กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนามาโดยต่อเนื่องและได้มีการเตรียมการที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการคลี่คลายปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์มาตลอด 2 สัปดาห์ วันนี้จึงมีความเห็นว่าสินค้าที่มีความจำเป็นต่อประชาชน 2 อย่างได้แก่1.หน้ากากอนามัย 2.เจลล้างมือ อาจไม่เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศด้วยเหตุผลใดก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มองว่าถึงเวลาที่ต้องกำหนดให้หน้ากากอนามัยวัตถุดิบในการผลิตและเจลทามือเป็นสินค้าควบคุมเพื่อใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีความเห็นชอบกำหนดให้สินค้า 2 รายการเบื้องต้นเป็นสินค้าควบคุมตามกฏหมาย จึงเป็นที่มาให้กระทรวงพาณิชย์ โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งการควบคุม ให้มีการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น ให้มีการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง ให้มีการตรวจสอบสต๊อกสินค้า รวมทั้งการส่งออกและการนำเข้าสินค้าควบคุมดังกล่าวด้วย โดยเรื่องของการส่งออกได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนว่าหากจะมีผู้นำออกนอกราชอาณาจักรราช เกิน 500 ชิ้นไปจะต้องมีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตแม้แต่1ราย


นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า อีกประการหนึ่งคือนโยบายเร่งด่วนกล่าวคือหากพบว่ามีการกระทำผิดกฏหมายต้องดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งขณะนี้มีการจับกุมดำเนินคดี 11 ราย พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายคือมีการจำหน่ายราคาเกินจริง ซึ่งได้ส่งให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการต่อไป ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะเฝ้าติดตามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้งมาที่สายด่วน 1569 ได้ 24 ชม. ใยส่วนของการผลิตและการกระจายสินค้านั้นอธิบดีกรมการค้าภายในได้กำชับไปยังผู้ผลิต 10รายใหญ่ทั่วประเทศให้เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศซึ่งทุกโรงงานก็ตอบรับด้วยดี


นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ส่วนการกระจายสินค้า อธิบดีกรมการค้าภายในได้ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ผลิตได้กระจายสินค้า ผ่านช่องทางจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเร่งด่วนและทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยกำหนดให้มีการส่งสินค้าจำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าหน้ากากอนามัยไปยังพี่น้องประชาชนที่ต้องการโดยให้กระจายไปที่ 1.ทำเนียบรัฐบาล จำนวน 300,000 ชิ้น 2. กระทรวงพาณิชย์ 200,000 ชิ้น และ 3.ร้านธงฟ้า 820 สาขาทั่วประเทศ จำนวน 500,000 ชิ้น โดยจะเริ่มกระจายสินค้าตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ก.พ.63 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการจำหน่ายต่อเนื่องอีกประมาณ 15 วัน

“วันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นำหน้ากากอนามัย มากระจายในราคาที่สมควรคือ 2.50 บาทโดยคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง โดยกระทรวงได้ตรวจสอบทั้งปริมาณและเรื่องของคุณภาพด้วย วันนี้กระทรวงนำมาจำหน่าย 200,000 ชิ้นแต่หากประเมินถึงความจำเป็นอธิบดีกรมการค้าภายใน ก็จะตัดสินใจร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง” รมว.พาณิชย์ กล่าว

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวขอบคุณไปรษณีย์ไทยที่ให้ความร่วมมือในการส่งหน้ากากอนามัยโดยไปยังร้านธงฟ้า 820 สาขาทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย