"ธนาธร"จำลองเวทีสภาฯชวนนักเรียนร่วมถกใช้งบ

2020-02-07 21:00:07

 "ธนาธร"จำลองเวทีสภาฯชวนนักเรียนร่วมถกใช้งบ

Advertisement

"ธนาธร" จำลองเวทีสภาฯ ชวนนักเรียนร่วมถกใช้งบประมาณรายจ่าย ชี้การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน  ประชาชนควรมีสิทธิกำหนดการใช้จ่ายผ่านผู้แทนที่ตนเลือก ลั่นไม่ควรมีใครมีความชอบธรรมตัดสินการใช้ทรัพยากรมากกว่า

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (PPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มาเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักเรียนและนักศึกษาในงานเปิดบ้านธรรมศาสตร์ (TU Open House) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับแนะนำคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยในการบรรยายนี้ นายธนาธรได้ออกแบบกิจกรรมมาให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ร่วมสนุกและมีส่วนร่วมกันกับเกมที่ชื่อว่า “People and Politics: ลองมาออกแบบประเทศกันไหม?”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมดังกล่าวได้ให้ทุกคนแบ่งกลุ่มกันออกเป็น 6 กลุ่ม จากนั้น จึงแจกสรุปย่อตัวเลขงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ให้ทุกคนช่วยกันขบคิด แลกเปลี่ยน และออกแบบตัด-ลด-เพิ่มงบประมาณประเทศด้วยตัวเอง ก่อนผลัดกันขึ้นมานำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี 1.2 ล้านล้านบาทในแบบที่ตัวเองปรารถนา ภายใต้เวลาประมาณ 50 นาที ผู้ร่วมกิจกรรมในกลุ่มต่างๆ ต่างพากันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเข้มข้น ก่อนจะช่วยกันออกแบบตัด-ลด-เพิ่มงบประมาณกันอย่างสนุกสนาน ก่อนที่นายธนาธรจะเชิญให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมานำเสนองบประมาณในแบบของกลุ่มตัวเอง โดยแต่ละกลุ่มก็มีการออกแบบงบประมาณที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไป


นายธนาธร กล่าวหลังจากทุกกลุ่มนำเสนอเสร็จว่า กิจกรรมที่ทุกคนเพิ่งทำไปนี้แทบจะเสมือนจริง เป็นแบบย่อยๆ ของสิ่งที่ ส.ส.ทำในสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันไปนี้ อาจสรุปได้ว่า การเมืองกับชีวิตของเราเกี่ยวข้องกัน งบประมาณในทุกรายการล้วนแต่มีคนได้และมีคนเสียประโยชน์ ซึ่งในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย คนที่ควรมีสิทธิในการกำหนด 1.2 ล้านล้านบาทก็คือประชาชน ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน กระบวนการจัดทำงบประมาณก็ต้องมาจากตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้าไป ส.ส.แต่ละคนเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน พื้นฐานความคิด อุดมการณ์ การเติบโต สถานะทางสังคมก็แตกต่างกัน ไม่มีทางที่จะเห็นตรงกันได้ทุกเรื่อง ดังนั้น ต้องมีเสียงส่วนใหญ่และเสียงส่วนน้อย ซึ่งเสียงส่วนน้อยก็ต้องมีสิทธิที่จะได้อภิปรายอย่างเต็มที่


“จากกิจกรรมนี้ ผมหวังว่าทุกคนจะได้รู้และเข้าใจในสามอย่าง อย่างแรกคือกระบวนการจัดทำงบประมาณของประเทศเป็นอย่างไร ต่อมาคือหวังว่าทุกคนจะได้เห็นความสำคัญของการเมืองในชีวิตของเรา ผู้แทนที่เราเลือกเข้าไปจะไปตัดสินใจเรื่องเหล่านี้แทนเรา ดังนั้น การเลือกผู้แทนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความยึดโยงระหว่างเรากับผู้แทนและงบประมาณมีความสำคัญ และสุดท้าย คือภายใต้หลักการประชาธิปไตย ไม่ควรมีใครมีความชอบธรรมในการตัดสินการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากไปกว่าประชาชน” นายธนาธร กล่าว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมจบลงด้วยความสนุกสนาน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนสะท้อนว่าทำให้ตนได้เข้าใจมากขึ้นว่า การทำงบประมาณเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขนาดไหน โดยเฉพาเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก แต่ที่สำคัญก็คือ การได้เห็นว่าในแต่ละปี ประเทศของเราเสียงบประมาณไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นมากแค่ไหน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น นายธนาธรได้เดินชมงาน TU Open House ท่าพระจันทร์ ท่ามกลางการต้อนรับของนักศึกษาที่จัดกิจกรรม นักเรียนที่เข้ามาชมงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งหลายคนได้เข้ามาพูดคุย ให้กำลังใจ ขอแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น และขอถ่ายรูปด้วยอย่างสนุกสนาน
แท็กที่เกี่ยวข้อง