“ชวน” นัด 13 ก.พ. ประชุมสภาฯโหวตงบวาระ 2-3

2020-02-07 18:15:40

“ชวน” นัด 13 ก.พ. ประชุมสภาฯโหวตงบวาระ 2-3

Advertisement

“ชวน” นัด 13 ก.พ. ประชุมสภาฯเป็นพิเศษ พิจารณาลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณวาระ 2-3 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เวลา 17.20 น. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฏร เปิดเผยว่า จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท ในวาระที่สอง และวาระที่สาม ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จึงให้คำแนะนำให้สภาดำเนินการให้ถูกต้องนั้น ล่าสุด ศาลได้ส่งหนังสือมายังสภาฯเรียบร้อย ทั้งนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ มีดำริว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนและสำคัญกับประเทศ จึงสั่งให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นนัดพิเศษ ในวันที่ 13 ก.พ. เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป โดยศาลรัฐธรรมนูญให้ส.ส.ดำเนินการพิจารณาลงมติในวาระ2และ3 รวมถึงข้อสังเกตของคณะกมธ.ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แล้วเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญต่อไป เท่ากับว่าผู้ที่สงวนคำแปรญัตติในครั้งที่แล้วมีสิทธิอภิปราย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าจะให้ประหยัดเวลา วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็สามารถหารือกัน เพื่อผลประโยชน์ของประเทศ คนที่พูดไว้เมื่อครั้งก่อนอาจขอถอนไม่อภิปรายก็ได้

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า ส่วนสาเหตุที่ไม่นัดประชุมพิเศษในวันที่ 12 ก.พ.นั้น เนื่องจากฝ่ายค้านได้ประสานงานมา โดยอยากให้จบญัตติด่วนของนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อมคณะ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น นายชวนจึงดำริให้วันดังกล่าวเป็นวันประชุมตามวาระเช่นเดิม คือ มีการพิจารณากระทู้ และญัตติของนายปิยบุตร