แจ้งน้ำประปาไม่ไหลหลายพื้นที่ กทม.และปริมณฑล วันที่ 6-13 ก.พ.63

2020-02-07 16:00:18

แจ้งน้ำประปาไม่ไหลหลายพื้นที่ กทม.และปริมณฑล วันที่ 6-13 ก.พ.63

Advertisement

การประปานครหลวง แจ้งข่าว น้ำประปาไม่ไหล หรือ น้ำประปาไหลอ่อน ในหลายพื้นที่ของ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 6  -13 กุมภาพันธ์  2563    เพื่อซ่อมแซมท่อประปา ให้สภาพใช้งานได้ยาวนาน  โดยมีพื้นที่และวันเวลา ดังต่อไปนี้ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม http://gisonline.mwa.co.th/GIS1125/index-desktop.php