รพ.ไวรัสอู่ฮั่นแห่งที่ 2 เสร็จพร้อมใช้งาน (คลิป)

2020-02-07 13:00:59

รพ.ไวรัสอู่ฮั่นแห่งที่ 2 เสร็จพร้อมใช้งาน (คลิป)

Advertisement

การก่อสร้างโรงพยาบาลสนามใหม่แห่งที่ 2 ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ทางภาคกลางของจีน เพื่อใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้ว หลังใช้เวลาก่อสร้างเพียงแค่ 10 วัน เท่ากับโรงพยาบาลแห่งแรก ที่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 4 ก.พ.

โรงพยาบาลเหล่ยเสินซาน หรือ ภูเขาเทพเจ้าสายฟ้า ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามก่อสร้างใหม่แห่งที่ 2 ในเมืองอู่ฮั่น ถัดจากโรงพยาบาลหัวเสินซาน ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมรับคนไข้เข้าทำการรักษา หลังผ่านขั้นตอนตรวจสอบ การก่อสร้างอาคารในชุมชนเมือง สถานพยาบาล เมื่อวันพฤหัสบดี

โรงพยาบาลเหล่ยเสินซานตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบหวงเจีย ในเขตเจียงเซียะของเมืองอู่ฮั่น ครอบคลุมพื้นที่ 21.9 เฮกตาร์ หรือ 133.6 ไร่ มีเตียงสำหรับผู้ป่วย 1,600 เตียง และอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลกว่า 2,000 คน การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.