ทร.น้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

2020-02-07 00:05:08

ทร.น้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

Advertisement

ทัพเรือภาคที่ 1 น้อมเกล้าฯ ถวายปลากระตักแห้ง ปลาทูเค็ม โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ โดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เข้ารับพระราชทาน เพื่อนำแจกจ่าย ให้แก่นักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. พล.ร.ท.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ น.อ.เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าฯถวายปลากะตักแห้งและปลาทูเค็ม โดยกระทำพิธีบริเวณ หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย น.อ.เกียรติกูล ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


จากนั้น นาย สุรพงษ์ อินทรประเสริฐ ประธานกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และการปฏิบัติที่ผ่านมา ให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ทราบ

ต่อจากน้ัน น.อ.เกียรติกูล  ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และมี พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เข้ารับพระราชทานปลากะตักแห้ง พร้อมกันนี้ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ผู้แทนสมาคมการประมงจังหวัดต่างๆ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูเค็ม และมี พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เข้ารับพระราชทานปลาทูเค็ม เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับ นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารต่อไป