“ลดาวัลลิ์” เล็งหาตลาดเพิ่มมูลค่าทองบางสะพาน

2020-02-03 06:00:12

“ลดาวัลลิ์” เล็งหาตลาดเพิ่มมูลค่าทองบางสะพาน

Advertisement

“ลดาวัลลิ์” เล็งหาตลาดเพิ่มมูลค่าทองบางสะพาน สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่


เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พร้อมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของพรรคเพื่อไทย เดินทางไปพบตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองบางสะพาน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม ต.ร่อนทอง นายธนกฤต สว่างฟ้า สมาชิกสภาเทศบาล ต.ร่อนทอง เป็นผู้ประสานงานนำชมสถานที่ร่อนทองที่ใช้เครื่องมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านและการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าทองบางสะพาน 


นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า ตนและคณะให้ความสนใจ ต้องการศึกษาขบวนการผลิตทองบางสะพาน ที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ใน อ.บางสะพาน เพื่อศึกษาและดูขบวนการจัดการของวิสาหกิจทองบางสะพาน ทำให้ทราบว่าเหตุใดทองบางสะพานถึงมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ล่าสุดได้ประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยวางแผนส่งเสริมด้านการตลาด การค้า การส่งออก และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างรายได้เสริมให้ประชาชนในพื้นที่จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเพียงแห่งเดียวในประเทศ 


นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล กล่าวว่า จากการทำงานลงพื้นที่ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างต่อเนื่อง ทราบว่าผลิตภัณฑ์ทองบางสะพานที่ร่อนหามาได้ไม่ต้องผ่านขบวนการหรือใช้เทคโนโลยีทันสมัย แต่จะเป็นเนื้อทองดิบสุกปลั่งที่มีเนื้อทองบริสุทธิ์เกือบ 98-99 เปอร์เซ็นต์ ทั้งทองดิบชิ้นเล็กใหญ่ หรือเป็นเกล็ดขนาดเล็ก สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นจี้แหวน หรือเลี่ยมไว้ห้อยคอ ถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้พกพาติดตัวนายศักดา เอกพัฒน์สิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ร่อนทอง กล่าวว่า ขณะนี้มีแผนสนับสนุนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ทองบางสะพานไปสู่ตลาดสากล พร้อมผลักดันให้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้ชุมชนและให้ทุกฝ่ายมีโอกาสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์